Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.

Opdracht
Binnen het organisatieonderdeel Crisisbeheersing & GHOR van de VRU zal de Projectsecretaris Waterveiligheid de volgende opdracht uitvoeren: het opstellen, actualiseren en implementeren (o.a. opstellen ELO module) van de (inter)regionale planvorming waterveiligheid per scenariogebied. De VRU heeft te maken met drie scenariogebieden waarbij de scenariogebieden ieder te maken hebben met twee dreigingen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO master niveau (benoem dit duidelijk in het CV);
2. Aantoonbare kennis van en werkervaring met multidisciplinaire crisisbeheersing;
3. Een maximum uurtarief van € 85,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring in het zelfstandig werken binnen een team én het werken met netwerken (benoem dit duidelijk in het cv)(40 punten);
5. Aantoonbare kennis van waterveiligheid vanuit de algemene kolom (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het analyseren en het schrijven van (advies) stukken voor verschillende niveaus (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring bij een veiligheidsregio en/of andersoortige (koude) crisisorganisatie (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analyseren
  • Een analyse maken van informatie en daarbij kunnen omgaan met verschillende vormen van informatie.
 • Didactische vaardigheden
  • Implementeren planvorming middels een ELO module, om de informatie op de verschillende niveaus aan te bieden en toepasbaar te maken.
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken en goede communicatieve vaardigheid
  • Doelverheldering door het stellen van de juiste vragen aan de opdrachtgever. Als de opdrachtgever de doelen niet helder heeft hem of haar helpen de opdracht helder te krijgen.
  • Werken in verschillende netwerken, informatie ophalen en belangen van de opdrachtgever vertegenwoordigen, maar ook consensus bereiken.
 • Schrijfvaardigheid / schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
  • Kernachtig, visueel en duidelijk de hoofdzaken opschrijven, gericht aan het beoogde lezerspubliek.
  • Correcte grammatica en spelling.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 18 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.