Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-15

Organisatie

Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s va risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.

Opdracht
Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen. Om hieraan een bijdrage te leveren zijn wij op zoek naar een ervaren Recruiter die recruitment op de kaart weet te zetten bij de VRU.

Als Recruiter heb je natuurlijk kennis van de huidige arbeidsmarkt, maar ook kennis van arbeidsmarktcommunicatie in bredere zin, en weet je de beste talenten te vinden in de markt voor de VRU. Je weet hoe je slim gebruik kunt maken van je netwerk, tooling/searching/sourcen via de verschillende sites, je bent goed in verbinden, helpt de VRU naar een” great place to work” en hebt voelsprieten voor talenten en kansen.

Dit betreft een nieuwe tijdelijke functie binnen ons team HRM waar op termijn mogelijk vaste invulling aan zal worden gegeven. Dat vergt van jou dat je zelfstandig aan de slag gaat, ideeën hebt over hoe je recruitment goed vorm geeft in de organisatie, het leuk vindt om veel verschillende dingen te doen op het gebied van recruitment. Denk aan vacatureteksten (helpen) op te stellen, een wervingsplan opstellen, opbouwen van een kandidatenbestand, vacatures uitzetten op de wervingskanalen (wervingsstrategie bedenken) waarvan jij denkt dat deze past bij de doelgroep en daarop ook advies kunt geven aan onze leidinggevenden en /of HR adviseurs. Naast allerlei diverse recruitmentactiviteiten werk je ook samen aan projecten waar jouw recruitment expertise van belang is. Momenteel werken we o.a. in projectvorm aan onze arbeidsmarktcommunicatie als VRU (employer branding). Jouw recruitmentexpertise is daarin van belang!

De komende tijd moet er nog veel gebeuren op het gebied van recruitment. Naast primair werven van de juiste kandidaten zullen we ook onze recruitmentprocessen op een andere manier gaan borgen. De functie van Recruiter is afwisselend.  Je hebt een visie op recruitment en kunt meedenken hoe dit binnen VRU goed neer te zetten, en  tegelijkertijd werk je praktisch aan het vervullen van onze vacatures. Dit vergt van jou een behoorlijke flexibiliteit en met name het goed kunnen schakelen op meerdere niveaus.

Als Recruiter kom je te werken voor de afdeling HRM, welke valt onder directie Bedrijfsvoering. De afdeling HRM (ca. 30 fte) is onderdeel van de directie Bedrijfsvoering (ca. 110 fte) en bestaat uit de teams HR Services, team HRM advies centraal, team HRM BWR en Team Arbeidsvoorwaarden, Beleid en Organisatieontwikkeling.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding in de richting van HRM op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Recruiter;
3. Aantoonbare werkervaring met het op tactisch én strategisch niveau vormgeven van recruitment (benoem dit duidelijk in het cv.);
4. Aantoonbare werkervaring met AFAS.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Recruiter bij een overheidsorganisatie (50 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het toepassen van de STAR methodiek (25 punten);
7. Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met HR Office (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 Competenties

  • Je beschikt over uitstekende advies- en communicatieve vaardigheden;
  • Uitstekende schrijf en gespreksvaardigheid;
  • Projectmatig sterk, gestructureerd, flexibel en organisatiesensitief
  • Creatief, vernieuwend, doortastend, organisatiesensitief;
  • Digitaal vaardig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie drie (3) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de VRU zijn gepland op maandag 20 maart 2023 tussen 09.00 uur en 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 17 maart 2023, in de middag bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 14 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 15 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Overige informatie

  • De VRU vraagt bij aanvang van de opdracht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hiervan moet een kopie, samen met het tonen van een ID-bewijs, worden overhandigd op de 1e
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 16 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 - 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.