Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-20

Organisatie 
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners en ondernemers. Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden.

Wat ga je doen als regelanalist?
De functie van regelanalist is een nieuwe functie die met de komst van de Omgevingswet een belangrijke rol gaat krijgen. Onder de Omgevingswet gaan allerlei aparte wetten die betrekking hebben op de ruimtelijke ontwikkeling en het gebruik hiervan samenkomen in één wet; de Omgevingswet.  Vanuit die Omgevingswet zijn gemeenten verplicht om (voor 2032) een omgevingsplan op te stellen, waarin alle ruimtelijke regels van de gemeente, inclusief een set regels vanuit het Rijk (de zogenaamde bruidsschat) een plek krijgen. Deze set met ‘voor inwoners bindende regels’ is in veel gevallen nu nog gecompliceerd en lastig te interpreteren voor veel inwoners. Door mee te denken over die regels en een groot deel van die regels toepasbaar te maken moet dit veel toegankelijker worden. Met behulp van toepasbare regels kunnen gebruikers via het omgevingsloket een vergunningcheck doen, aanvragen of meldingen indienen en nagaan aan welke voorwaarden zij moeten voldoen bij het verrichten van een activiteit (maatregelen op maat). De toepasbare regels werken met vragenbomen; een juridische regel wordt omgezet naar begrijpelijke vragen, die door de gebruiker worden beantwoord. Voor een goede dienstverlening is het belangrijk dat dit op termijn voor zoveel mogelijk activiteiten beschikbaar is zodat inwoners dit zelf kunnen toetsen. Ook moeten deze toepasbare regels aangepast worden wanneer de regelgeving (het Omgevingsplan) zelf wijzigt.

Opdracht
Je maakt toepasbare regels op B1 taalniveau. Aan de hand van de software ga je aan de slag om juridische regels om te zetten in vragenbomen zodat inwoners hun gewenste activiteit kunnen checken op een eventuele meldings- of vergunningsplicht, passendheid binnen de regels of strijdigheid met de regels. Je analyseert en beoordeelt hiervoor ook de bestaande wet- en regelgeving en het beleid dat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving. Je denkt mee over het opstellen van juridische regels voor het nieuwe Omgevingsplan. Dit alles doe je uiteraard in samenspraak en met de hulp van andere collega’s, zoals vergunningverleners, juristen, beleidsmedewerkers, ICT en Geospecialisten. In sommige gevallen is ook interbestuurlijke afstemming nodig met bijvoorbeeld Waterschap, Provincie, Omgevingsdienst Midden Holland en de veiligheidsregio.

Er worden ook toepasbare regels geschreven voor de indieningsvereisten. Wanneer blijkt dat een aanvrager een vergunning nodig heeft zou hij/zij met hetzelfde systeem ook moeten kunnen nagaan wat er dan in elk geval aangeleverd dient te worden.

 • Je houdt toepasbare regels up to date wanneer juridische regels wijzigen.
 • Je bent eindverantwoordelijk om de toepasbare regels op de juiste manier in het loket (Digitaal Stelsel Omgevingswet) te krijgen;
 • Als regelanalist doe je ook onderzoek naar en monitor je de behoeften van de klant en de gebruiksvriendelijkheid.
 • Je voert zelfstandig taken uit en denkt actief mee. Je gaat ervoor, trekt verantwoordelijkheden naar je toe binnen jouw takenpakket en/of pakt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met (digitale) dienstverlening en bijbehorende informatievoorziening;
3. Aantoonbare werkervaring met de Omgevingswet, het initiatievenproces en vergunningverlening

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als regelanalist (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van ruimtelijk beleid en ruimtelijke planontwikkeling (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met software Berkley Bridge en Centric Leefomgeving (20 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Verbindend
 • Zelfstandig
 • Proactief
 • Oplossingsgericht

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo / Do

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 22 november 2023 tussen 13:00 uur en 15:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 21 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 17 november 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 20 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 21 november 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 8 tot 16 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.