Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2023-12-19

Organisatie
De gemeente Midden-Drenthe is voortdurend in ontwikkeling. Er werken ongeveer 300 medewerkers. Kenmerkend voor onze organisatie is dat de lijnen met het bestuur kort zijn. Met elkaar zorgen we voor een organisatie die haar inwoners optimaal bedient. We hebben ambitieuze doelen waar we iedere dag hard aan werken. Dat vraagt om inzet, creativiteit én samenwerking met mensen binnen en buiten het gemeentehuis. Je bent werkzaam op het gebied van de gemeentelijke belastingen en de WOZ en je bent verantwoordelijk voor bezwaar- en beroepsprocedures.

Opdracht
Als regievoerder ga je met de statushouder een plan opzetten om naast de inburgering, de route naar werk of een passende opleiding vaststellen. Jij legt dit vast in een persoonlijk inburgeringsplan (PIP). Je houdt de regie over de voortgang van de inburgerings- en participatie route en rapporteert hierover. Daarnaast motiveer- en activeer je klanten met als doel om ervoor te zorgen dat zij voor hun eigen inkomsten kunnen zorgen, zelfredzaam kunnen zijn en voldoende kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Ook heb je veel contact met externe instanties zoals Vluchtelingenwerk, partners op het gebied van re-integratie en participatie, zorgverleners en partners in onze arbeidsregio.

Knock-out criteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als consulent werk met statushouders;
3. Aantoonbare kennis van de Wet Inburgering en de Participatiewet;
4. Uiterlijk beschikbaar per 1 februari 2024.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als consulent werk met statushouders (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke instelling (30 punten);
7. Maximaal uurtarief €85,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werk (30 punten).

Voor kandidaten/bureaus: Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Zelfstandig werken
 • Stressbestendig
 • Samenwerken
 • Communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling.

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 9 (cao-gemeenten).

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg. Dinsdag is vaak een vaste kantoordag. Hybride werken is mogelijk in overleg.

Planning:
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 22 december 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 21 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft ervoor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender daarom de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender via de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 20 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.