Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-03

Organisatie
De BEL Combinatie is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Wij werken vanuit de volgende vier kerncompetenties: Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek Ondernemerschap.

Opdracht
Als regievoeder werk je met twee omgevingsdiensten samen. De RUD (Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht) voor de gemeente Eemnes en de OFGV (Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek) voor de gemeenten Blaricum en Laren. Je bent goed op de hoogte van de gemeentelijke milieutaken. De uitvoering van deze taken is belegd bij de Omgevingsdienst. Jij bent het aanspreekpunt voor de omgevingsdienst voor zowel de inhoudelijke taken als de bewaking van gemaakte afspraken.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Voorbereiden van stukken Algemeen Bestuur voor de RUD en OFGV;
 • Voorbereiden van stukken Dagelijks Bestuur voor de OFGV;
 • Voorbereiden, interne afstemming en vaststellen Uitvoeringsprogramma van de RUD en OFGV met (nieuwe) taken voor de gemeenten;
 • Interne inhoudelijke aansturing uitvoering Uitvoeringsprogramma van de RUD en OFGV;
 • Monitoring uitvoering Uitvoeringsprogramma van de RUD en OFGV in samenwerking met je collega’s binnen de gemeenten;
 • Aansturen en coördineren naar collega’s binnen de gemeenten van onderwerpen voortvloeiend uit huidige landelijke ontwikkelingen;
 • Besluitvorming zienswijze kadernota, begroting en begrotingswijziging en verwerking in de gemeentelijke begroting van de RUD en OFGV;
 • Voorbereiden en aanwezig zijn bij regievoerdersoverleggen RUD en OFGV;
 • Budgetverantwoordelijke RUD- en OFGV-gelden;
 • Voorbereiden, interne afstemming en vaststellen gemeenschappelijke regeling en Dienstverleningsovereenkomst van de RUD en OFGV;
 • Strategische en tactische advisering Koers RUD en OFGV;
 • Heeft de ruimte en positie om namens de gemeente richting de RUD en OFGV een inbreng te leveren;
 • Ontwikkelt/denkt mee met gezamenlijk uitvoeringsbeleid en/of initiatieven t.b.v. verbetering van de werkprocessen;
 • Komende tijd ook in het bijzonder de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de samenwerking daarbij met de RUD en OFGV.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een maximum uurtarief van maximaal € 100,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer en parkeerkosten;
2. Aantoonbare werkervaring als regievoerder bij, of met een omgevingsdienst of regionale uitvoeringsdiensten (RUD);
3. Aantoonbaar afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare kennis en werkervaring met (projecten binnen) de Omgevingswet (10 punten);
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor in de richting van Milieu (15 punten);
6. Beschikbaar per 8 januari 2024 voor 28-32 uur per week (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring bij, of met, de OFGV en/of RUD (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in financiën of werkervaring met het managen van financiële processen (10 punten);
9. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als regievoerder bij, of met een omgevingsdienst of gemeenschappelijke regeling (25 punten);
a. Meer dan 1 jaar aantoonbare werkervaring als regievoerder bij, of met een omgevingsdienst of gemeenschappelijke regeling (25 punten);
b. Tot 1 jaar aantoonbare werkervaring als regievoerder bij, of met een omgevingsdienst of gemeenschappelijke regeling (15 punten);
c. Geen aantoonbare werkervaring als regievoerder bij, of met een omgevingsdienst of gemeenschappelijke regeling (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch sterk;
 • Brengt structuur en bent resultaatgericht;
 • Communicatief sterk: je bent duidelijk en overtuigend;
 • Beschikt over goede adviesvaardigheden;
 • Zelfstandig en zelf startend, en zoekt actief de samenwerking met alle betrokkenen;
 • Constructief en kritisch en hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie 6 CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De zes kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden in principe uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10/11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Maandag tot en met vrijdag waarvan twee dagen op kantoor van de opdrachtgever, in ieder geval op donderdag.

Planning
De gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op donderdag 7 december tussen 09.30 uur en 14.00 uur en maandag 11 december 2023 tussen 09.30 uur en 13.00 uur. Eventueel kunnen deze gesprekken digitaal plaatsvinden. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 5 december 2023, 18.00 uur bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor de BEL Combinatie komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen over deze uitvraag kunnen ingediend worden tot donderdag 30 november 2023, 09.00 uur. De vragen en de bijbehorende antwoorden worden uiterlijk vrijdag 1 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 4 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, t/m 30 juli 2024, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.