Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2024-01-04

Organisatie
De gemeente Hoogeveen is sinds 2015 de coördinerende gemeente voor de Jeugdhulpregio Drenthe (JHRD). Vanuit deze rol faciliteert de gemeente Hoogeveen de JHRD, is eerste aanspreekpunt namens de JHRD en is penvoerder voor een aantal expliciet toebedeelde inhoudelijke onderwerpen.

De dagelijkse leiding voor de rol van coördinerende gemeente en de rol van coaching van de betrokken geluidsregisseurs en bewaken van onderlinge samenhang van de inhoudelijke dossiers zijn belegd bij de regiomanager JHRD . De manager wordt ondersteund door de regiosecretaris en enkele staffunctionarissen op het gebied van o.a. administratie, financiën en inkoop. Deze staffuncties worden ingezet vanuit de samenwerkingsorganisatie (SWO) De Wolden Hoogeveen.

De samenwerking is geformaliseerd in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst waar alle colleges mee in 2028 hebben ingestemd. In 2023 is een uitvoeringsmandaat geformaliseerd zodat de JHRD (en de regiomanager) meer slagkracht hebben gekregen.

Naast de regio op Drents niveau, zijn er 2 inkoopregio’s, de NMD Samenwerking van de 5 gemeenten in Noordmidden Drenthe (Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo) en het Prestatie Management Team (PMT) van de 7 gemeenten van Zuid-Drenthe (Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Westerveld). Beide inkoopregio’s zijn op een andere wijze georganiseerd en kennen elk hun eigen bestuurlijke en ambtelijke overleggen.

 Opdracht
Op basis van de samenwerkingsafspraken werk je ten behoeve van de 12 Drentse gemeenten. Je bent toegankelijk voor alle 12 gemeenten, de beide inkoopregio’s, alle betrokken partners in het veld, de accounthoudende gemeenten en partners op 3Noord niveau (samenwerking van de provincies Drenthe, Friesland en Groningen).

Managen en sturing geven aan de Jeugdhulpregio, denk daarbij aan o.a. de volgende taken:

 • Managen en sturing geven aan het regioteam;
 • Vertegenwoordigen van de regio;
 • Advisering van bestuurders en secretarissen;
 • Verbinding behouden met relevante ontwikkelingen die elders belegd zijn (Toekomstscenario in Emmen, Open3Milieusvoorzieningen in Assen, GGD/ Veilig Thuis Drenthe);
 • Volgen van de landelijke ontwikkelingen en de daaraan verbonden consequenties voor Drenthe;
 • Zorgdragen voor begroting en eindafrekening van de kosten van de Jeugdhulpregio Drenthe.

Jouw profiel
Je bent een harde werker die zich thuis voelt in een veranderende omgeving. Doordat je kennis hebt van het jeugdzorglandschap in Drenthe, weet jij wat er speelt bij de 12 gemeenten en hun partners op het gebied van beleid, visie en de processen. Het complexe speelveld van het sociaal domein en de veiligheidsketen spreekt jou aan. Je hebt gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en affiniteit met landelijke, bovenregionale, regionale, subregionale en lokale bestuurlijke vraagstukken. Daarnaast ben jij een zichtbare en aanspreekbare netwerker die samenwerking tussen de verschillende gremia in het Drentse en 3Noord een warm hart toedraagt. Vanwege de complexiteit van deze positie vragen wij van onze nieuwe collega dat je minimaal drie jaar ervaring hebt in een soortgelijke functie en beschikt over hbo/wo niveau.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en bijbehorende bestuurlijke dynamiek;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

3. Aantoonbare kennis van het zorglandschap en het beleidsdomein Jeugd (20 punten);
4. Aantoonbare kennis van het speelveld van het sociaal domein en de veiligheidsketen, en met politiek bestuurlijke verhoudingen en landelijke, bovenregionale, regionale, subregionale en lokale bestuurlijke vraagstukken (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met leidinggeven aan zowel de lokale toegangen als ambulante en/of residentiële teams of afdelingen van een jeugdhulpaanbieder (bij voorkeur bij een systeemaanbieder) (30 punten);
6. Aantoonbare ervaring met samenwerken en netwerken bevorderen tussen de verschillende gremia (15 punten);
7. Aantoonbare ervaring met werken in een jeugdhulpregio en bij een (beleidsvormend) overheidsorgaan (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de door jouw aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Initiatief;
 • Netwerken;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Samenwerken;
 • Zelfstandig;
 • Communicatief sterk.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt, in overleg met de programmamanager, naar eigen inzicht vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. Overleg met gebruikers en huurders kunnen ook ’s avonds plaatsvinden.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 10 januari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 8 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 27 december 9:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 28 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 5 januari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 31 december 2024, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.