Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-04

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Opdracht
Je gaat deel uitmaken van een team van Handhavers (BOA domein 1). Als Regisseur/ Coach heb je de opdracht om het team handhaving verder te professionaliseren. Je stuurt dan ook samen met de operationeel coördinator functioneel het team aan. De hiërarchische aansturing is bij de teamleider/afdelingshoofd belegd. Je geeft richting aan het handhavingsuitvoeringplan en ontwikkelt werkwijzen die daar op aansluiten. Je stelt bij en evalueert ook het handhavingsuitvoeringsplan. Je hebt daartoe ook contact met de portefeuillehouder. Je maakt een nieuw uitvoeringsplan voor 2025. Je bent sparringpartner voor de coördinator en het team en de individuele boa. Je werkt aan hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook aan het team als geheel. Als Regisseur heb je intern contacten met andere afdelingen, verbeter je de samenwerking en zet je netwerken op. Je bent  vanuit je rol betrokken bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit, zorg en veiligheid en maatschappelijke onrust en hebt daar de nodige ervaring mee. Je bent ervaren in het wijk- en gebiedsgericht werken en weet het team handhavers daar de juiste tools voor mee te geven.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het coachen van de medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden en persoonlijke ontwikkeling.
 • Het werken aan een professioneel handhavingsteam
 • Het richting geven, bij stellen, evalueren en voortzetten van het handhavingsuitvoeringsplan
 • Het ontwikkelen, organiseren en coördineren van acties, gericht op veiligheid in de gemeente, de samenwerking met de politie en andere ketenpartners. Je bent daarbij bijzonder betrokken bij aanpak ondermijning, zorg en veiligheid en maatschappelijke onrust.
 • Het bewaken van de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden.
 • Het adviseren bij en deelnemen aan functionerings- en beoordelingsgesprekken.
 • Het voorzitten van het werkoverleg Handhaving en het Seniorenoverleg (MT handhaving).
 • Het signaleren van knelpunten in het functioneren van Handhaving en het aandragen van verbeteracties in organisatie, procedures en protocollen.
 • Het verzorgen van afstemming met de ketenpartners.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
2. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als regisseur met wijk en gebiedsgericht werken binnen een gemeente;
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een leidinggevende rol op het gebied van handhaving en ondermijning;

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met regievoering op het gebied van handhaving en ondermijning bij een gemeente (30 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met adviseren over en het opstellen van een plan van aanpak betreft ondermijnende criminaliteit (25 punten)
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het coachen van een handhavingsteam(BOA’S) (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het inrichten en opstellen van interne – en integrale werkprocessen (15 punten):
10. Beschikbaar per 15 januari 2024 voor 28 tot 32 uur per week (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:

 • Verbinden;
 • coachend;
 • communicatief sterk;
 • overtuigen;
 • samenwerken;
 • resultaatgericht;
 • innovatief.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal schaal 10/11.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 tot 32 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.