Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-22

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de komende jaren flinke uitdagingen voor het optimaliseren van de openbare ruimte in de woon- en leefgebieden. Hieraan werken verschillende teams en enthousiaste collega’s die deze ambities aanpakken. Niet alleen de openbare ruimte staat centraal, ook zijn we gestart om de afdeling verder te professionaliseren en te ontwikkelen in het projectmatig werken en het integraal aanvliegen van werkzaamheden en projecten.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling.

Over ons team
Het team Inrichting Beheer Openbare Ruimte (IBOR) van de afdeling Wijkzaken, is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte waarbij alle aspecten zoals riolering, wegen, openbare verlichting, parkeren, groen en spelen worden meegenomen. Het team bestaat uit 20 medewerkers (o.a. Assetbeheerders, Projectleiders en Ondersteuners).

Opdracht
Als Regisseur binnen de afdeling IBOR werk je in duo-schap met de teamleider IBOR. Je bent een functionele verantwoordelijk voor het aanjagen van beleids- en beheerplannen, de diverse werkzaamheden en projecten die hieruit voortvloeien als de ontwikkeling van de verschillende teams in onder andere het projectmatig werken. De projecten zelf liggen inhoudelijk bij de Projectleiders en Assetbeheerders maar bij grotere of complexere projecten of vraagstukken zul je ook de rol als (proces)adviseur op je nemen. Je ziet in hoofdlijn toe op de voortgang van alle lopende projecten, klussen, werkzaamheden en vraagstukken, stuurt bij waar nodig en rapporteert hierover aan de teamleider en het afdelingshoofd. Daarnaast zorg je voor implementatie en borging van de teamresultaten en bouw je mee aan een gedegen afdelingsstructuur maar ook afdelingscultuur! Verder beschik je over:

 • Je hebt ruime ervaring in projectmatig werken binnen gemeenten en het implementeren daarvan. Je vergroot het bewustzijn op het gebied van projectmatig werken bij collega’s maar eventueel ook bestuurders.
 • Je hebt ruime ervaring met het opmaken en implementeren van planprocessen.
 • Je hebt ruime kennis en ervaringen in de civieltechnische-, verkeerskundige- en cultuurtechnische techniek
 • Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van een gestructureerde follow-up van de projecten waarbij je projectleiders en/of assetbeheerders functioneel aanstuurt. De hiërarchische aansturing ligt bij de teamleider. Hierbij zorg je voor effectieve afstemming en onderlinge samenwerking;
 • Je bent een probleemoplosser en anticipeert op veranderingen om vraagstukken en uitdagingen op koers te houden;
 • Je kan effectief communiceren en afstemmen met interne- en externe stakeholders waarbij je ook wethouders informeert over de voortgang van- en uitdagingen binnen projecten.
 • Je adviseert afdelingsoverstijgend over de aanpak van integrale projectbenadering en bent samen met de teamleider IBOR, de intermediair tussen jouw eigen team en teams van andere afdelingen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 12 februari 2024 voor 28-32 uur per week;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor (HTS) niveau civiele techniek:
3. Afgeronde opleidingen op hbo niveau in project- en procesmanagement en leidinggeven, benoem deze duidelijk in het cv;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als (technisch) leidinggevend Civiel Projectmanager en/of Procesmanager;
5. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad6. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)

Gunningscriteria (weging)
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als (technisch) leidinggevende en/of Senior Civiel Projectmanager en/of Procesmanager bij een gemeentelijke instelling (35 punten);
8. Beschrijving van jouw eigen rol als aanjager, resultaatverantwoordelijke en de implementatie van projectmatig werken en (plan) processen in drie opdrachten. Geef dit duidelijk aan in het cv (30 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in het coachen en begeleiding van teams met het opzetten van Projectplannen, Projectplanning, Projectfinanciën en Project-risicoanalyses, betreffende (multidisciplinaire) reconstructieprojecten in de openbare ruimte (15 punten);
10. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met interne- en externe stakeholders zoals bewoners participatie (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:

 • Het kunnen samenbrengen van alle relevante belangen (factoren en actoren);
 • Vasthoudend om voortgang te kunnen realiseren;
 • Omgevingsbewust en kunnen omgaan met (tegengestelde) belangen binnen en buiten de organisatie;
 • Problemen kunnen omzetten in passende oplossingen;
 • Eigenaarschap & ontzorgen als basis toepassen.
 • Bindingsvermogen;
 • Perfecte beheersing van de Nederlandse taal op schrift en mondeling;
 • Humor.

Functieschaal
functieschaal 11

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 tot 32 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.