Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-08

Organisatie
De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug biedt een vangnet voor de inwoners van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist die tijdelijk niet of onvoldoende in hun inkomen kunnen voorzien. Wij begeleiden hen zo snel mogelijk naar betaald werk of een andere dagbesteding. Een uitdagende taak. Het succes van onze organisatie hangt af van de resultaten die wij behalen in de uitstroom van cliënten, het beperken van de instroom en de kwaliteit waarmee wij bestaande cliënten begeleiding bieden.

Onze medewerkers maken het verschil. Voor onze cliënten en voor onze organisatie!  De inzet van elke medewerker is van belang. In een uitdagende omgeving zijn zij de  professionals, die samenwerken, elkaar steunen en van elkaar leren. Samen bouwen we zo aan een organisatie waar we trots op kunnen zijn!

Opdracht
Binnen team Inburgering begeleiden we nieuwkomers met een Participatiewet uitkering naar werk. Vanaf 1 januari 2022 voeren we daarnaast de nieuwe Wet inburgering uit. In verband met een groeiende caseload en de nieuwe werkzaamheden die op ons af zijn gekomen zijn wij op zoek naar versterking! Je voert caseloadbeheer over 80 tot 100 klanten. In eerste instantie ligt de focus op klanten die onder de oude Wet Inburgering vallen. Indien wenselijk/noodzakelijk zul je ook ingewerkt worden op de nieuwe Wet Inburgering.

Binnen deze opdracht ga je aan de slag met het structureren en op orde brengen van je caseload en ligt de nadruk op het laten participeren van de doelgroep.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring uit de afgelopen 5 jaar met het begeleiden van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
2. Maximaal uurtarief van € 65,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en Fee Flextender;

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau (30 punten);
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met de doelgroep Nieuwkomers (30 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring uit de afgelopen 3 jaar met Suite (25 punten);
7. De kandidaat spreekt de Arabische taal of Tigrinya (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het
bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Samenwerken
  • Netwerken
  • Initiatief
  • Klantgericht
  • Resultaatgericht

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.
Is hybride werken mogelijk: ja

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.
Bij de RSD werken we hybride. Dit betekent dat je op basis van de activiteiten die gepland staan bepaalt of je naar kantoor komt of thuis werkt. De verdeling is ongeveer 50/50 (maar dus wel flexibel). Voor team Inburgering is donderdag een ‘kantoordag’; op deze dag vindt ook het wekelijkse werkoverleg plaats.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 14 februari 2023 vanaf 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 13 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 6 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 7 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 9 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 32 tot 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.