Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-29

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Sociaal Domein
Het Sociaal domein biedt o.a. dienstverlening op het gebied van inkomensondersteuning, werk en zorg voor de inwoners van Zoetermeer. Naar aanleiding van de te verwachte toestroom van Oekraïense vluchtelingen zijn wij op zoek naar medewerkers die de eerste intake doen met betrekking tot deze doelgroep.

Opdracht
De afdeling Inkomen en zekerheid van het sociaal domein is op zoek naar een regisseur inkomen speciale taken leefgeldregeling Oekraïense vluchtelingen die flexibel ingezet kan worden op de volgende taken:

· Het spreken van vluchtelingen uit de Oekraïne om recht op leefgeldregeling te kunnen bepalen aan de hand van een vastgesteld beleidskader.
· Het bepalen van recht op en verstrekken van leefgeldregeling of ondersteuning in nature, denk aan supermarktbonnen, kledingbank , prepaid belkaarten.
· Indien nodig ondersteuning bieden bij handmatige inschrijving BRP.

Vereisten / knock-outcriteria
NB
: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever (dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie);
2. Uurtarief maximaal € 65,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten en fee Flextender;
3. Uren dienen over minimaal 3/5 dagen per week te worden verdeeld, tevens wordt er drie dagen op kantoor gewerkt;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar als regisseur inkomen;

Gunningscriteria
6. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van SPW, SPH, Social work (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met GSW4all (25 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Regisseur inkomen (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Uitstekende communicatieve vaardigheden
  • Empathisch vermogen
  • Kennis van de Oekraïense taal is een pre
  • Proactief
  • Coachende vaardigheden
  • Zelfsturend vermogen
  • Samenwerken
  • Flexibiliteit

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “Gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in schaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 8 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.