Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-06-07

Organisatie
De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug biedt een vangnet voor de inwoners van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist die tijdelijk niet of onvoldoende in hun inkomen kunnen voorzien. Wij begeleiden hen zo snel mogelijk naar betaald werk of een andere dagbesteding. Een uitdagende taak. Het succes van onze organisatie hangt af van de resultaten die wij behalen in de uitstroom van cliënten, het beperken van de instroom en de kwaliteit waarmee wij bestaande cliënten begeleiding bieden.

Onze medewerkers maken het verschil. Voor onze cliënten en voor onze organisatie!  De inzet van elke medewerker is van belang. In een uitdagende omgeving zijn zij de  professionals, die samenwerken, elkaar steunen en van elkaar leren. Samen bouwen we zo aan een organisatie waar we trots op kunnen zijn!

Opdracht
Als regisseur intake ben je verantwoordelijk voor de integrale beoordeling van het recht op een uitkering; je beoordeelt op basis van recht en doelmatigheid de uitkering. Je beoordeelt de aanvraag op basis van de Participatiewet en aanverwante regelgeving nauwkeurig, je vraagt zo nodig door en indien aan de orde verwijs je de klant door naar een voorliggende (inkomens)voorziening. Hiernaast kun je klanten ook doorverwijzen naar andere vormen van hulpverlening en/of ondersteuning, zoals bijvoorbeeld een wijkteam, maar ook schulddienstverlening. Voor iedere klant die uiteindelijk een aanvraag indient, stel je een diagnose op, zodat gepaste klantbegeleiding (naar werk of activering) in gang kan worden gezet. Indien het noodzakelijk is werk je nauw samen met een handhaver om het recht op bijstand goed te kunnen beoordelen. Indien een klant snel aan het werk kan, schakel je een recruiter van het WSP in die je hierbij kan ondersteunen.  Naast het contact met de klanten, heb je ook contact met vertegenwoordigers van de klanten.

Dit is wat je gaat doen:

 • Voeren van meldingsgesprekken;
 • Voeren van intakegesprekken;
 • Beoordelen en afhandelen aanvragen levensonderhoud in het kader van de Participatiewet, IOAW en incidenteel bijzondere bijstand;
 • Ben je alert op rechtmatige verstrekking van de uitkering en beoordeel je evt. in samenwerking met een handhaver (bij complexe zaken) het recht op een uitkering;
 • Je maakt voor iedere klant een diagnose in het systeem Competensys op basis waarvan de gepaste klantbegeleiding in gang kan worden gezet;
 • Verwijs je door binnen het netwerk naar ondersteunende en/of aanvullende voorzieningen;
 • Signaleer je mogelijkheden tot optimalisatie en eventuele aanpassing van beleid en uitvoeringsregels en doe je verbetervoorstellen.

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Aantoonbare werkervaring met het afhandelen van aanvragen levensonderhoud in het kader van de Participatiewet en IOAW;
 2. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 3. Kandidaat is beschikbaar in de  maanden juli, augustus en september 2023 (geen vakantie gepland);

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

 1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het afhandelen van aanvragen levensonderhoud in het kader van de Participatiewet en IOAW(55 punten);
 2. Minimaal 2 jaar ervaring met het voeren van intakegesprekken (15 punten);
 3. Aantoonbare ervaring met Suite (15 punten);
 4. Aantoonbare ervaring met Competensys (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Samenwerken;
 • Netwerken;
 • Initiatief;
 • Klantgericht;
 • Resultaatgericht.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 13 juni 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 12 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 6 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 7 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 8 juni 2023, 09:00. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 30 september 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.