Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-06

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40. In de groen-blauwe stad midden in het Groene Hart vind je een unieke combinatie van stedelijke projecten en ruimtelijke vraagstukken in een landelijk gebied.

132,5 km², waarvan 6 km² water en 8 kernen, midden in het Groene Hart: dat is Alphen aan den Rijn.

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
Wij zoeken een Regisseur Openbare Ruimte die de verbinding vormt tussen strategie, beleid, beheer en projecten in de openbare ruimte. Jij hebt totaaloverzicht en weet bestuur en bewoners op het juiste moment te betrekken.

Het team Beleid Openbare Ruimte bestaat uit ruim 25 medewerkers. Binnen het team werken diverse beleidsmedewerkers, ontwerpers en 4 regisseurs openbare ruimte. Wij zijn verantwoordelijk voor de totstandkoming van strategie en beleid voor openbare ruimte en investeringsplannen. Een belangrijke rol is opdrachtgever naar het team Projecten Openbare Ruimte om de reconstructies in de openbare ruimte te realiseren.

Als regisseur ben je verantwoordelijk voor het meerjarig programmeren van reconstructies en de financiële middelen die hiervoor nodig zijn. Dit stem je aan de voorkant af met andere uitvoeringsprogramma’s, in- en extern. Je haalt benodigde informatie op bij collega’s, die je omzet in integrale opdrachten. Je treedt als opdrachtgever op voor civiele projecten en bewaakt het proces op het gebied van tijd, geld en kwaliteit. Je vertegenwoordigt het team als generalist bij visieontwikkeling. Dit doe je samen met de beleidsmedewerker als specialist. Je vertaalt strategisch beleid naar de beheerpraktijk en vice versa. Ook vertegenwoordig je het team bij grootstedelijke projecten. Hierbij werk je nauw samen met de adviseurs en projectleiders in het fysieke domein.

Jij brengt buiten naar binnen. Maatschappelijk initiatieven met betrekking tot de openbare ruimte pak je op met als doel deze samen met de maatschappij te realiseren. Hierbij kan ook de behoefte ontstaan tot nieuwe visievorming. Je vertaalt in dat geval de maatschappelijke behoefte naar strategisch niveau. Je ontwikkelt nieuwe beheeractiviteiten en werkprocessen met betrekking tot diverse onderwerpen in de openbare ruimte, die niet zijn onder te brengen bij de beleidsmedewerkers, en je implementeert dit binnen onze organisatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring en de afgelopen 5 jaar binnen het fysiek domein bij of in opdracht van een overheidsorganisatie;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring en de afgelopen 8 jaar binnen het fysiek domein bij of in opdracht van een overheidsorganisatie (35 punten);
4. Aantoonbare met de begeleiding van Maatschappelijke initiatieven met betrekking tot de openbare ruimte (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met civieltechnische projecten (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je beschikt over een achtergrond in en/of affiniteit voor openbare ruimte en affiniteit met relevante domeinen;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden met nadruk op samenwerking, luisteren en draagvlak creëren;
 • Diepgaande kennis van openbare ruimtebeheer en actuele ontwikkelingen in gerelateerde vakgebieden;
 • Sterke politieke vaardigheden en het vermogen om visie om te zetten in praktisch beleid, met helicopterview waarbij je niet blijft hangen in de dagelijkse hectiek;
 • Vaardigheid in netwerken en het opbouwen van waardevolle relaties;
 • Academisch werk- en denkniveau met een hbo-diploma;
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring binnen een vergelijkbare rol.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 11 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 4 december 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 5 december 2023  gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 7 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.