Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-26

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk.

Purmerend is een prachtige en diverse stad om voor te werken. Aan de ene kant is er de Beemster; wereld erfgoed met veel opgaven in het buitengebied en in de dorpskernen. Aan de andere kant is er het stedelijke karakter en vormen we een middelgrote stad die van alle gemakken is voorzien. Een stad waar het fijn wonen is met ruimte voor ontwikkeling, ambities en groei.

De komende jaren groeien we naar ruim 100.000 inwoners door een binnenstedelijke bouw- en transformatieopgave. We ontwikkelen meer dan 10.000 woningen. Daarnaast zijn er aanzienlijk veel particuliere (kleinere) initiatieven in de bestaande stad en in het buitengebied. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte, mobiliteit en parkeren. Het belang van dit thema neemt voor de gemeente toe.

Opdracht
Om de ambities van de groeiende stad waar te maken is het team Ontwikkeling op zoek naar een Regisseur Parkeren. Als parkeerregisseur ben je verantwoordelijk voor de inhoud van het parkeerbeleid, de parkeerexploitatie en het parkeerbeheer. Hierbij maak je gebruik van de capaciteit, kennis en expertise binnen de betrokken teams. Je bent aanspreekpunt voor bestuurders, directie, management en de betrokken medewerkers op het gebied van parkeren.

Dit is een nieuwe functie binnen de gemeente Purmerend. Aanpak en werkwijze en je positie binnen de organisatie zijn terug te vinden in het conceptrapport Versterken organisatie betaald Parkeren. Je gaat ondersteund worden door een medewerker parkeren.

De eerste stappen zijn het ontwikkelen van een parkeerstrategie, maar ook het aansturen van de aanbesteding vernieuwen parkeerautomaten. Het werk heeft strategische, tactische en operationele componenten.

Wat breng je mee?
Wij zoeken een enthousiaste en flexibele collega die het Purmerends Parkeren verder brengt, die kennis en expertise meebrengt, graag samenwerkt en resultaatgericht is. Je bent ondernemend, sensitief en staat in contact met de stad en dat weet je te verbinden in de organisatie. Met die ervaring zet jij je samen met ons in voor de stad. Verder breng je mee:

 • Kennis van parkeerbeleid, parkeerexploitatie en parkeerbeheer
 • Ervaring met het aansturen van alle aspecten van betaald parkeren
 • Ervaring met bestuurlijke processen binnen gemeenten
 • Minimaal hbo werk- en denkniveau.

Voor de opdracht is het volgende van belang:

 • Je werkt samen met de ambtelijk en bestuurlijke opdrachtgever;
 • Je bent aanspreekpunt voor alle parkeervraagstukken in Purmerend.
 • Je houdt rekening met diverse belangen zoals de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid maar ook de sociale cohesie in de stad;
 • Je werkt samen met je collega’s van het team Mobiliteit, voert de regie, stemt af met partners en werkt de plannen en/of maatregelen gezamenlijk met je collega’s verder uit.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met mobiliteitsprojecten.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als projectleider Parkeren (30 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met bestuurlijke advisering over het Parkeerbeleid (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar binnen een gemeente met meer dan 80.000 inwoners (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het participatieproces op het onderwerp verkeer/parkeren (benoem minimaal 1 duidelijk voorbeeld in het cv.) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Verbinder: in staat om draagvlak te creëren;
 • Analytisch;
 • Proactief;
 • Communicatief sterk;
 • Stevige persoonlijkheid.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 1 referentie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 29 maart 2023, in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 28 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 •  

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 21 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 22 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 27 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 - 36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.