Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-07-13

Organisatie
Een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. Hier werken we samen met 650 collega’s aan de best mogelijke dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Onder het motto: vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid.

Afdeling
Over de afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ)
Werken voor WIJZ is werken aan het vangnet voor mensen die in kwetsbare omstandigheden terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld inwoners die ondersteuning nodig hebben om aan het werk te komen, inwoners met schulden of inkomensproblemen, ouderen met zorgproblematiek en kinderen in nood. Je onderhoudt nauw contact met externe partijen, zoals zorgaanbieders en scholen. Dit is de afdeling waar je écht verschil kunt maken voor mensen die het alleen even niet redden.

Opdracht
Als onderdeel van het managementteam van de afdeling WIJZ ben je samen met 3 andere regisseurs, 6 teamleiders, een strategisch adviseur en het afdelingshoofd verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling.

Specifiek ben je als regisseur Zorg de spin in het web ten aanzien van de dienstverlening voor inwoners ten aanzien van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), het Leerlingenvervoer, Urgentieverklaring voor woningzoekende en het gehandicapten parkeren.                   

Je bent samen met de teamleider Zorg verantwoordelijk voor deze dienstverlening en de administratie die daarbij hoort.

Je aandeel in dit duo richt zich voornamelijk op het eigenaarschap van en de verbetering van de verschillende processen, verantwoording over de geleverde prestaties, de rechtmatigheid van het werk en de financiële resultaten. Je ziet toe dat de verschillende contracten tijdig en kwalitatief worden aanbesteed en nageleefd. Hiervoor schakel je regelmatig met de contractmanagers.

Je bent o.a. voorzitter van het platform Zorg waar vakinhoudelijke ontwikkelingen en vraagstukken besproken worden met de medewerkers om zo de kwaliteit en professionaliteit verder te verbeteren. Als regisseur Zorg laat je het platform goed functioneren op basis van een natuurlijk overwicht, een resultaatgerichte instelling en (inhoudelijk) gezag. Je adviseert het bestuur op je domein en samen met de beleidsmedewerkers verbind je uitvoering en beleid. Daarnaast ben je voor de teamleider een sparringpartner voor het aansturen van de medewerkers.

In regionaal verband vertegenwoordig je de gemeente bij het managers overleg H6, dit is de inkoopsamenwerking voor Wmo Begeleiding. Ook houdt je zicht de landelijke en regionale ontwikkelingen op je vakgebied.

Als regisseur Zorg:
– Stuur je op het ophalen en filteren van trends uit signalen uit de uitvoering;
– Zorg je voor een vloeiende lijn tussen uitvoering en beleid;
– Breng je samen met de beleidsafdeling focus aan in de opgaven;
– Ben je verantwoordelijk voor het budget;
– Lever je input voor de planning en control cyclus;
– Stuur je het inhoudelijke platform zorg aan;
– Ben je opdrachtgever voor opgaven in de uitvoering op het vakgebied;
– Onderhoud je (netwerk)contacten met het voorliggend veld en in- en externe partners;
– Je bent aanspreekpunt voor de portefeuillehouders met onderwerpen binnen zorg in hun pakket.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring / kennis in de afgelopen 5 jaar op het gebied van de WMO;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Leerlingenvervoer;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als regisseur zorg, beleidsadviseur Zorg of beleidsadviseur Sociaal Domein;
4. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
5. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging)
6. Afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau (20 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als regisseur zorg, beleidsadviseur Zorg of Beleidsadviseur Sociaal Domein (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met Planning & Control (15 punten);
9. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als Regisseur (je bent MT lid, niet hiërarchisch verantwoordelijk voor functioneren medewerkers, wel inhoudelijk / bestuurlijk) binnen het sociaal domein bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar (40 punten).

Competenties
– Ondernemingszin;
– Creativiteit;
– Visie;
– Regisseren;
– Omgevingsbewustzijn

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3, 36 uur, 5 maand, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.