Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-06-29

Organisatie
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum van en voor excellente wetenschappers. De KNAW is adviesorgaan van de regering en verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun onderzoek en collecties bij de (inter)nationale top horen. Zelfstandige onderdelen zijn De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten. Zie voor meer informatie www.knaw.nl. DANS is het nationale expertisecentrum en repository voor onderzoeksdata. We helpen onderzoekers hun data beschikbaar te maken voor hergebruik. Zo kunnen wetenschappers de data inzetten voor nieuw onderzoek en is gepubliceerd onderzoek controleerbaar en herhaalbaar. Met meer dan 170.000 datasets en zestig medewerkers behoort DANS tot de meest vooraanstaande repositories van Europa. DANS is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). DANS heeft diensten van tijdelijke aard nodig om achterstanden op het gebied van systeemtechniek en architectuurdocumentatie weg te werken.

Opdracht 
Bijdragen aan de ontwikkeling en formulering van de DANS RDMI-architectuur en input leveren voor de DANS Technology Roadmap aan de hand van intern en extern overleg. Creatie, curatie en onderhoud van DANS Systems Engineering-documentatie: vereisten, specificaties, tests en standaarden. Begeleiding van twee junior ontwikkelaars en bevestiging van de technische inhoud van hun taken in JIRA, code review bij voltooiing van de taak

Vereisten / knock-out criteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring in het leveren van infrastructuur voor onderzoeksdata

Gunningscriteria (weging)
3. Aantoonbare werkervaring met Metadata en metadatastandaarden (10 punten).
4. Aantoonbare werkervaring met Metadata en metadatastandaarden in sociale wetenschappen, geesteswetenschappen, milieuwetenschappen en domein-agnostisch (DataCite, schema.org, Dublin Core, D-CAT) (10 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met semantische en op grafieken gebaseerde technologieën – SKOS, SPARQL, RDF en vergelijkbaar (bij vergelijkbaar benoem dit concreet) (15 punten)
6. Aantoonbare werkervaring met cloud-implementatie en provisioning (15 punten)
7. Aantoonbare werkervaring met C4 architectuurmodel. (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring research data management (repository software, of software ter ondersteuning van repositories (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring React voor standaardisatie van componenten (10 punten).
10. Aantoonbare werkervaring het gebruik en ontwikkelen van FAST API en Smart API als standaard API-services (10 punten).
11. Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van applicaties in een onderzoeksomgeving of achtergrond in datawetenschap/ wetenschappelijke berekeningen (10 punten).

Competenties

  • Bekendheid met een of meer van de processen / varianten en tools die verband houden met Agile-ontwikkeling.
  • Vermogen en bereidheid om in een team te werken en wekelijkse vergaderingen bij te wonen.
  • Je hebt veel ervaring met research data management, bij voorkeur opgedaan in een data repository omgeving.
  • Je hebt grondige kennis van metadata en datastandaarden in minstens één wetenschappelijke discipline.
  • Je bent bekend met formele systeemengineeringpraktijken, agile ontwikkelingsmethodologieën, handmatige en geautomatiseerde testtechnieken en hebt codeerervaring.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.
Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het gesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten. https://www.vsnu.nl/files/documenten/CAO_VSNU_NED_201707_201912.pdf. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 tot 25 uur, 3 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.