Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-07

Organisatie
Wij zijn #WijvanWijdemeren! Met ongeveer 200 mensen zetten wij ons in voor ruim 25.000 inwoners. We zijn een uitdagende werkgever die continue in ontwikkeling is. Kenmerkend zijn de prettige informele werksfeer, de korte lijnen en de ruimte die we willen bieden om je verder te ontwikkelen. Omdat we relatief klein zijn, weten collega’s elkaar snel te vinden en kun je nog echt een verschil maken. Het verder ontwikkelen van onze organisatie staat de komende jaren bij ons centraal. Ons doel? Binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Onze kernwaarden zijn: eigenaarschap, eigentijds en vernieuwend, inclusief, benaderbaar en professioneel.

Wijdemeren is een schitterende groene gemeente in Gooi & Vecht tussen Amsterdam en Utrecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen tussen prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon waaronder de Loosdrechtse Plassen. De combinatie van natuur en kleine dorpen dichtbij de Randstad geeft precies weer hoe het werken bij ons is: afwisselend! En voor de RO professional uitdagend…

Opdracht

 • Je adviseert het gemeente bestuur en collega’s over ruimtelijke vraagstukken en begeleidt bestemmingsplannen en uitgebreide omgevingsvergunningprocedures;
 • Je beoordeelt nieuwe initiatieven en doet de projectleiding van specifiek ruimtelijke plannen en projecten met budgetverantwoordelijkheid;
 • Je behandelt de bezwaar- en beroepszaken die hieruit voortkomen;
 • Je bent de trekker voor het op te stellen Omgevingsplan;
 • Je brengt je expertise en ervaring in bij de integrale beleidsvorming en planvorming en hebt daarin een verbindende rol;
 • Je stelt -waar nodig- nieuw (ruimtelijk) beleid op en levert een bijdrage aan de visievorming binnen de gemeente;
 • Je doet dit met een projectmatige en integrale insteek samen met je betrokken collega’s binnen en buiten het team Beleid & Ontwikkeling.

Vereisten / knock-outcriteria
1.  Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als RO adviseur;
3. Beschikbaar voor minimaal 32 uur per week.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als RO adviseur (30 punten);
5. Een maximum uurtarief van €85,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten (20 punten);
6. Aantoonbare kennis van de omgevingswet (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
7. Beschikbaar per uiterlijk 17 maart 2023 (30 punten);
a. Beschikbaar per tussen 27 februari 2023 en 10 maart 2023 (30 punten);
b. Beschikbaar per tussen 10 maart 2023 en 24 maart 2023 (15 punten);
c. Beschikbaar na 24 maart 2023 (0 punten).

Geef in het CV duidelijk aan in hoeverre je/ de door jouw aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Zelfstandig;
 • Samenwerken;
 • Communicatief;
 • Initiatief;
 • Proactief. 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie drie (3) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.