Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-18

Organisatie
De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem hebben hun krachten op het gebied van Informatisering en Automatisering (I&A) gebundeld in de Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem (BVO). Uitgangspunt voor deze samenwerking is standaardisatie van de I&A dienstverlening, inclusief de bijbehorende standaardinrichting van de gemeentelijke werkprocessen en het daarbij passende applicatielandschap.

Je zit binnen een team met vakcollega’s en een teamleider. In dit geval is dat het team Functioneel Beheer, Domein Generiek. Dit team ziet toe op de continue werking van onze centraal beheerde applicaties in het Generieke Domein. Je focust je volledig op onze (toekomstige) RPA-processen in onze gemeente. Het oplossen van issues, het begeleiden van changes en gebruikersondersteuning zijn vast onderdeel van het werk van je team. Je team zorgt er samen met het team Beleid Regie en Informatievoorziening voor, dat ruim 1200 medewerkers elke dag goed kunnen werken.

Onderdeel van je team zijn de domeinen Bedrijfsvoering, Publieksdienstverlening, het Sociaal Domein en het Ruimtelijk Domein. Binnen de BVO werk je verder regelmatig samen met de Servicedesk, de regiefuncties op de ICT processen, onze Enterprise Architect, onze CISO en de informatieadviseurs.

Opdracht
In het team Functioneel Beheer werken we vanuit 5 inhoudelijke domeinen. Dit zijn zelforganiserende teams die zoveel mogelijk zelfstandig werken binnen hun eigen domein, onder coördinatie van een senior. Op dit moment zijn wij op zoek naar een RPA-developer voor het Generieke Domein.

Je beheert samen met je collega beheerders de applicatie UiPath ten behoeve van de reeds ontwikkelde RPA-processen binnen het gemeentelijk IT landschap. Als RPA-developer wordt ervan uitgegaan dat je voornamelijk bezighoudt met het oplossen van 2e lijns incidenten. Daarnaast ben je bezig om nieuwe processen te ontwikkelen in samenwerking met de (senior) functioneel beheerders en de stakeholders van de gemeente.

Werken als RPA-developer binnen de gemeente betekent gebruikersondersteuning, incidenten oppakken en afhandelen, nieuwe processen ontwikkelen, etc. Jij bent de vraagbaak voor je eindgebruikers en mede beheerders in je domein. Jij ondersteunt en adviseert onze collega’s bij alle voorkomende vragen die zij tegenkomen in het gebruik van bovengenoemde applicatie. Je werkt samen met je collega beheerders binnen het domein, waarbij je kennis en ervaring deelt over inhoud van je werk en processen van je team.

Wij zoeken een proactieve en energieke RPA-developer. Je vindt het leuk om de processen binnen de gemeente Alphen aan den Rijn te leren kennen en door je dienstverlenende karakter ben je sterk in gebruikersondersteuning. Je verdiept je graag in nieuwe technologie en bent continu op zoek naar verbeteringen in de werkwijze van de organisatie, collega’s en van jezelf. Je hebt onze kerncompetenties (resultaatgerichtheid, samenwerken en klantgerichtheid) hoog in het vaandel staan en bent bereid om soms net een stapje harder te lopen dan verwacht wordt.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;
2. Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk 1 mei 2023 voor 8 uur per week;
3. In bezit van een UiPath Advanced RPA developer certificaat;
4. Maximum uurtarief van € 80,- euro per uur exclusief BTW en inclusief reiskosten woon- en werkverkeer;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als RPA developer binnen een gemeente (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van digitale assistenten bij gemeenten (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als beheerder van RPA oplossingen (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Accuratesse;
 • Klantgerichtheid;
 • Zelfstandig;
 • Samenwerken;
 • Proactief;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Energiek;
 • Zelflerend vermogen;
 • Communicatief;
 • Leergierig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Dinsdag of donderdag
Is hybride werken mogelijk: ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 20 april 2023 tussen 08.00 uur en 10.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 19 april  2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 17 april 2023, 09,00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 18 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 19 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

6 maanden, 8 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.