Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-16

Organisatie
De provincie Flevoland is een jonge en snel groeiende provincie in Nederland. Flevoland is de thuishaven voor ruim 400.000 inwoners op een oppervlakte van 2.412 km2 aan land en water. Een gebied waar denken en doen samenkomen in fascinerende projecten en activiteiten. De provincie is een uitdagende en inspirerende werkgever voor ongeveer 770 medewerkers die werken binnen 4 afdelingen. Een flexibele en slagvaardige organisatie die snel reageert op veranderingen in onze omgeving. We zoeken mensen die deze eigenschappen zelf ook in huis hebben.

Provincie Flevoland wil een moderne opdrachtgever zijn met een prettig werkklimaat voor haar medewerkers. De eenheid HRM valt onder de afdeling Concernzaken. De eenheid HRM is sparringpartner van het bestuur, de directie en het management.

Opdracht
Vanwege het doorstromen van een van de huidige medewerkers salarisadministratie is er op zeer korte termijn behoefte aan een salarisadministrateur. De medewerker kan zelfstandig de verloning uitvoeren en is op de hoogte van alle actuele fiscale regelgeving op het gebied van loonheffingen etc.

Je voert met de andere twee collega’s de maandelijkse verloning uit. Daarnaast controleer en signaleer je onregelmatigheden in de werkprocessen die de verloning raken. Je maakt gebruik van Gemal en Beaufort (Visma Raet) en hebt daar ook ruime ervaring mee. Bij deze werkzaamheden heb je regelmatig en zelfstandig contact met de andere collega’s van HRM, medewerkers en managers.

Je werkzaamheden bestaan uit:

 • Verwerken en controleren van salarismutaties in het salarissysteem Beaufort/Gemal van Visma Raet;
 • Inrichting werkgeverdeel Gemal;
 • Maandelijkse loonheffingen- en pensioenaangifte;
 • Maandelijkse aansluiting met de financiële administratie;
 • Uitvoering geven aan CAO/personeelsregelingen/wet- en regelgeving;
 • Bijhouden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van relevante wet- en regelgeving.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: in overleg.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL);
2. Minimaal 6 maanden aantoonbare werkervaring bij een Provincie met het CAO 2022/2023 (benoem dit duidelijk in het cv.);
3. Uurtarief maximaal €85,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
4. Aanwezigheid op ten minste drie dagen; in overleg maar flexibel inzetbaar;
5. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);         
6. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het zelfstandig uitvoeren van de verloning van een middelgrote (400 – 600 medewerkers) organisatie (maak dit concreet met minimaal één voorbeeld waaruit deze zelfstandigheid blijkt) (40 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een organisatie met politieke ambtsdragers (20 punten);
a. Aantoonbare werkervaring met de provinciale cao (10 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met een (semi) overheid cao (10 punten);
c. Aantoonbare werkervaring met de provinciale cao én een (semi) overheid cao (20 punten);
d. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten);
9. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met een salarisverwerkingssysteem (benoem duidelijk in het cv. welk systeem dit betreft) (40 punten);
a. Aantoonbare werkervaring met Gemal én Beaufort (Visma Raet) (40 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met een salarisverwerkingsysteem (benoem duidelijk in het cv. welk systeem dit betreft) (10 punten);
c. Geen aantoonbare werkervaring met een salarisverwerkingssysteem (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Accuraat en cijfermatig inzicht;
 • Proactief de samenwerking zoeken met collega’s, managers en medewerkers;
 • Oplossingsgericht en meedenken met de klant;
 • Zelfstandig en online kunnen werken;
 • Flexibel inspelen op veranderde omstandigheden.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 14 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 13 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op dinsdag 21 februari 2023 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 20 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 17 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, Flevoland, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.