Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-27

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Opdracht
Je bent in staat om een open en een breed gesprek te voeren met de inwoner die om hulp vraagt. We vinden het belangrijk om laagdrempelig te werken. Het is jouw uitdaging om de vraag achter de vraag te achterhalen en te zoeken naar een passende oplossing om de inwoner op weg te helpen naar financiële zelfstandigheid. Je bent verantwoordelijk voor de aanvraag en handelt zelfstandig het schuldhulpverleningstraject af. Elke intake is anders, de ene keer geef je een advies of regel je ondersteuning van een vrijwilliger en is dat voldoende. Bij de volgende intake speelt er meer en stel je een plan op. Dit kan zijn dat je iemand begeleidt naar de kredietbank voor bijvoorbeeld budgetbeheer of een schuldregeling. Het doel is het vinden van een structurele oplossing.
– Je voert Intakegesprekken en stelt een integraal plan van aanpak op;
– Je geeft uitvoering aan de oplossingsrichting(en) zoals beschreven in het plan van aanpak;
– Je zorgt voor ‘warme’ overdrachten of doorverwijzingen naar ketenpartners;
– Je vraagt vorderingen op en onderhandelt met schuldeisers;
– Je stemt regelmatig af met interne en externe samenwerkingspartners;
– Je levert een bijdrage aan de voortdurende verbetering van de kwaliteit van schuldhulpverlening met je collega’s;
– Je zorgt ervoor dat je kennis in sociale wet- en regelgeving up-to-date is;
– Je bent bereid jezelf steeds te ontwikkelen;
– Je hebt een helikopterview en het lukt je goed overzicht te bewaren;
– Je maakt in het contact met de inwoner gebruik van motiverende gespreksvoering en stress sensitieve dienstverlening.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als schuldhulpverlener binnen een gemeentelijke organisatie2. Aantoonbare werkervaring met de intakefase;
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Sociaal Juridische dienstverlenging of vergelijkbaar (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in het zelfstandig initiëren en afhandelen van schuldhulpverleningstrajecten (50 punten);
6. Aantoonbaar kennis van sociale wet- en regelgeving (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Zelfstandigheid
 • Mondelinge en schriftelijke communicatie
 • Samenwerken
 • Inlevingsvermogen
 • Oplossingsgericht
 • Klantgericht
 • Flexibel
 • Eigenaarschap
 • Integraal inzicht

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja, zie overige informatie hieronder.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland donderdag 4 januari 2024. Kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 2 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bij de SWO De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en indien gewenst een mobiele telefoon in bruikleen.
 • Het overeengekomen tarief is van toepassing voor de gehele duur van de inzet van Professional. Aanpassing van het tarief is uitsluitend mogelijk na wederzijds overleg en kan slechts ingaan indien Inlener schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de tariefsaanpassing is goedgekeurd, met dien verstande dat verhogingen van het loon of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de cao binnen de branche waarin Professional werkzaam is of bepaald door wetgeving, te allen tijde kunnen worden doorberekend. Andere verhogingen zijn niet mogelijk aangezien deze als een wezenlijke wijziging gezien worden waarmee de oorspronkelijke uitvraag onrechtmatig wordt (voor meer informatie: zie https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/type-opdracht/wezenlijke-wijziging).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot 20 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op 21 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 28 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28-32 uur, 3 maanden, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.