Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-20

Organisatie
Brabant C is een investeringsfonds voor cultuur. Wij maken kunst en cultuur van (inter)nationaal topniveau mogelijk met maatschappelijke impact. Dit doen we door het scouten en financieren van kunst en cultuurprojecten en het samenbrengen van partijen rondom een gezamenlijk vraagstuk of ambitie. Hierbij verbinden we overheden/bedrijven en/of maatschappelijke organisaties aan ons artistieke- en culturele netwerk. Brabant C is in 2015 opgericht op initiatief van de provincie Noord-Brabant om het cultuursysteem van Brabant te versterken en het aanbod op (inter)nationaal topniveau te vergroten. Sinds onze start zijn we continue in ontwikkeling. We zijn gestart als subsidieverstrekker waar al snel het verstrekken van leningen bij kwam waardoor we een revolverend fonds zijn geworden. Hier hebben we in 2022 de door onszelf geïnitieerde regeling Matching Impactprojecten aan toegevoegd waarin wij private bijdragen matchen.

Opdracht

 • Proactief op zoek gaan naar Brabant C kunst- en cultuurprojecten;
 • Gesprekken voeren met initiatiefnemers van kunst- en cultuurprojecten;
 • Feedback geven aan initiatiefnemers, ook op financieel vlak;
 • Adviseren over en begeleiden van projectvoorstellen;
 • Bijdragen aan de doorontwikkeling van Brabant C
 • Adviezen/opvattingen aanreiken aan Brabant C via het systeem AIMS;
 • Afstemmen met de scout/aanjager en business developper van Brabant C
 • Afstemmen met het Impulsgeldenprogramma van Kunstloc Brabant;
 • Bezoeken van voorstellingen, concerten, tentoonstellingen, netwerkbijeenkomsten;
 • Proactief op zoek gaan naar Brabant C kunst- en cultuurprojecten met maatschappelijke impact (projecten met een match van publieke en private geldstromen);
 • Gesprekken voeren met initiatiefnemers van matchingprojecten;
 • Feedback geven aan initiatiefnemers van matchingprojecten;
 • Adviseren over en begeleiden van voorstellen voor matchingprojecten incl. impactstatements;
 • Afstemmen met Kunstloc Brabant over matchingprojecten;
 • Contact leggen met ambassadeurs voor het verbinden van private partijen aan Brabant C

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van Scout;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen de culturele sector;
4. Uiterlijk beschikbaar per 1 maart 2023 voor minimaal 14 uur per week;
5. Een maximaal uurtarief van €68,50 exclusief btw inclusief fee Flextender een reiskosten woon en werkverkeer;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als scout binnen de culturele sector (35 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het adviseren over en het begeleiden van projectvoorstellen/ initiatiefnemers (25 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar binnen de culturele sector(25 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met adviseren/ bijdragen aan de beleidsmatige doorontwikkeling (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Empathisch waar het kan, zakelijk waar het moet
– Goed kritisch vermogen, ervaring met feedback geven
– Uitstekende verbindende kwaliteiten

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 tot 16 uur uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 31 december 2024, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.