Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-11-30

Organisatie
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. Onze ongeveer 250 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken. 

Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie.

Opdracht
Door een te verwachten toename van het aantal bezwaarschriften en het afhandelen van de huidige werkvoorraad zoeken we per direct een zeer ervaren secretaris voor de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. De meeste zaken spelen zich af in het (ruimtelijk) omgevingsrecht maar er zijn ook enkele zaken binnen het sociaal domein.
 Samen met de huidige secretaris, ondersteund door de juridisch medewerker, voer je het secretariaat van de commissie over het gehele bezwaarschriftenproces. Dat betekent dat je bij ontvangst van een bezwaarschrift actief inzet op het zoeken naar een informele oplossing.
 Je bereidt de zaak voor en neemt als secretaris deel aan de hoorzitting en de beraadslaging van de commissie. Je stelt verslagen hiervan op en bereidt de concept adviezen voor.
 Tevens onderhoud je contact met de bezwaarmaker of de vertegenwoordiger van het college.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Rechten;
2. Kandidaat is beschikbaar voor 32 uur per week voor tenminste de initiële duur van de opdracht;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als secretaris van een bezwaarschriftencommissie bij een gemeente;
4. Aantoonbare kennis van de Awb, Woo en de gemeentewet (benoem dit duidelijk in het cv).

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als secretaris van een bezwaarschriftencommissie bij een gemeente (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het behandelen van Woo-Verzoeken (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van en werkervaring met Algemene wet bestuursrecht, Bezwaarschriftenprocedure, de Wet open overheid en de daarbij behorende jurisprudentie (25 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het ruimtelijke omgevingsrecht (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je bent een zeer ervaren secretaris
  • Je kunt goed schakelen tussen de diverse onderwerpen/vraagstukken
  • Je bent zeer efficiënt en doelgericht
  • Je staat ‘sterk in je schoenen’
  • Je bent daadkrachtig en een goede verbinder

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10a. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.