Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-14

Organisatie
De gemeente Bunnik heeft ca. 16.000 inwoners en maakt deel uit van een dynamische regio waar zowel lokaal als regionaal interessante ontwikkelingen spelen. De raad van Bunnik bestaat uit 17 raadsleden, op dit moment verdeeld over vijf partijen. Prettig wonen en leven, met ruimte voor elkaar: dat is waar Bunnik voor staat. Met alle drie de dorpen, Bunnik, Odijk en Werkhoven zijn wij een plek waar mensen zich thuis voelen. Niet voor niets zijn wij een van de beste woongemeenten in de regio. En dat willen we graag zo houden. Maar dat betekent niet dat we kunnen stilzitten. De omgeving van onze gemeente verandert. Wij willen ook in de toekomst een levendige, gezonde en groene gemeente zijn waar onze bewoners zich gekend en (h)erkend voelen, ondernemers kansen zien en waar bezoekers graag komen. Voor meer informatie kijk op www.bunnik.nl

De afdeling Dienstverlening zorgt voor de in- en externe dienstverlening. Het team bestuurszaken bestaat -naast  jou- uit 2 juridisch adviseurs, een inkoopadviseur en een juridisch medewerker.

 Opdracht
In verband met een ontstane vacature zoeken wij tijdelijk een secretaris commissie bezwaarschriften. De taken bestaan vooral uit de beoordeling of een bezwaar zich leent voor premediation en dat voer je dan uit samen met de behandelend ambtenaar. Je bereidt de hoorzittingen voor in overleg met de commissie, je vervult de rol van secretaris tijdens de hoorzittingen en stelt het advies op. Je wordt ondersteund bij dit proces door een juridisch medewerker, die de administratieve zaken afhandelt, waaronder de correspondentie en de verslaglegging tijdens de hoorzitting.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als secretaris van een commissie bezwaarschriften;
2. Een afgeronde opleiding op minimala hbo bachelor niveau in de juridische richting.

Gunningscriteria (weging, in het totaal 100 punten)
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als secretaris van een commissie bezwaarschriften (25  punten);
4. Aantoonbare werkervaring als juridisch adviseur (25 punten);
5. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau in juridische richting (25 punten);
6. Door de kandidaat zelf geschreven motivatie(verwerkt in het cv), toegeschreven op de opdracht zelf (5 punten);
7.  Maximum uurtarief van €85,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (maximaal 20 punten);
a. uurtarief hoger dan €85,- (0 punten);
b. uurtarief vanaf €80,- tot €85,- (5 punten);
c. uurtarief vanaf €75,- tot €80,- (10 punten);
d. uurtarief tot €75,-) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Resultaatgericht
  • Samenwerkingsgericht
  • Adviesvaardig
  • Overtuigingskracht

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.