Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2024-01-04

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

Taakveld JIG
Juridische Zaken, Inkoop en Gegevensbescherming  (JIG) is verantwoordelijk voor de advisering en ondersteuning van het bestuur, zowel inhoudelijk als op operationeel niveau. Het taakveld adviseert het bestuur in politiek gevoelige en complexe dossiers zowel juridisch als communicatief. Ook verzorgt het taakveld de verslaglegging van de vergaderingen van college van burgemeester en wethouders. Daarnaast arrangeert taakveld JIG de advisering van het bestuur en de afdelingen op het gebied van juridische zaken in 2e en 3e lijn (second opinion en vraagbaak). Ook de commissie Bezwaarschriften van de gemeente Westland en de ondersteuning hiervan (zowel procesmatig als inhoudelijk) vallen onder dit taakveld.

De Bezwarencommissie kent een onderverdeling in twee kamers; Kamer I behandelt de bezwaarschriften betreffende onder andere ruimte, bouwen, handhaving, subsidies, verkeersbesluiten en WOB-verzoeken. Kamer II behandelt de bezwaarschriften op het gebied van het Sociale Domein.

Het secretariaat van de Bezwarencommissie bestaat uit een tweetal secretariaatsmedewerkers en vijf secretarissen.

Opdracht
Als Secretaris Commissie Bezwaarschriften lever je samen met 2 collega’s op een deskundige, flexibele en efficiënte wijze een bijdrage aan de afhandeling van bezwaarschriften voor voornamelijk Kamer II. Je bereidt de zittingen van de commissie voor (eventueel door het opstellen van preadviezen) en werkt de definitieve adviezen na de zitting uit. Daarvoor verzamel en analyseer je de van toepassing zijnde wetgeving, jurisprudentie en literatuur. Tevens ben je verantwoordelijk voor de termijnbewaking. Daarnaast adviseer je waar nodig de organisatie over verbetermogelijkheden op zowel de inhoud als het proces.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 88,15 (schaal 10) incl. reiskosten, fee Flextender en excl. BTW;
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de behandeling van bezwaarschriften;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal een afgeronde juridische opleiding op hbo bachelor niveau (20 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de behandeling van bezwaarschriften in het sociaal domein via een Bezwaren commissie (30 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar binnen een gemeentelijke organisatie (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het voorbereiden én bijwonen van hoorzittingen (20 punten).

Competenties

  • Je bent sterk klant- en kwaliteitsgericht en hebt een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, maatschappelijke en politieke verhoudingen;
  • Je bent een enthousiaste teamspeler die helder kan communiceren en beschikt over goede adviesvaardigheden;
  • Je kan prioriteiten stellen en je speelt flexibel in op dringende zaken.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.