Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-29

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Team Bestuur, Europa en interbestuurlijk toezicht van de provincie Utrecht is op zoek naar een senior adviseur bestuurlijke zaken op het gebied van governance en de eigenaarsrol van de provincie Utrecht in samenwerkende partijen.

De provincie Utrecht werkt nauw samen met andere overheden en partijen om haar ambities te kunnen realiseren. Deze samenwerkingen kennen ieder hun eigen dynamiek en komen in vele uiteenlopende vormen voor. Denk hierbij aan bv’s, nv’s, stichtingen maar ook gemeenschappelijke regelingen, enz. De vraagstukken zijn divers en vragen intern en extern om nauwe samenwerking en afstemming tussen inhoudelijke specialisten.

Je geeft strategisch en tactisch advies aan bestuur en organisatie. Je werkt aan governance vraagstukken en bent accounthouder van een aantal verbonden partijen. Je hebt inhoudelijke expertise op deze thema’s. Je neemt initiatief en kunt goed risico’s en timing inschatten. Je investeert in relaties en benut proactief kansen en mogelijkheden om regionale samenwerking een stap verder te brengen. 

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Je adviseert over bestuurlijke samenwerking (‘governance’) en verbonden partijen. Daarbij valt ook te denken aan werkzaamheden als het opstellen profielen voor directeur-bestuurders of de vorming van een Raad van Advies, de advisering in het kader van aandeelhoudersvergaderingen, advisering in het kader van de oprichting van een samenwerkingsverband en de keuze voor de juiste rechtsvorm.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van evaluaties en integrale advisering t.a.v. regionale samenwerking.
 • Je voert accounthouderschap over een aantal samenwerkende partijen en ondersteund daarbij gedeputeerden in hun eigenaarsrol, onder andere door advisering bij de P&C-producten.
 • Je bouwt een relevant netwerk met externe partners op en onderhoudt deze.

Wie zoeken wij
Je weet wat samenwerking met andere partners voor een provincie betekent. Je hebt een breed inzicht in samenwerkingen binnen de overheid en de geldende wet- en regelgeving. Daarbij beschik je over de benodigde kennis van governance en kan je adequaat adviseren over de eigenaarsrol van de provincie in diverse samenwerkingsverbanden. Je bent iemand met een open en nieuwsgierige houding en kan goed luisteren. Je bent een toegankelijke gesprekspartner op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Je bent proactief, kunt onafhankelijk denken en zelfstandig opereren.

Verder vragen wij:

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Kennis van- en ervaring met samenwerkende partijen, governance en bestuurlijke zaken
 • Juridische kennis
 • Strategische adviesvaardigheden
 • Analytisch denkvermogen, procesmatig inzicht en je hanteert een gestructureerde werkwijze;
 • Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Je bent bekent met de werkwijzen en belangen van provincies

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met samenwerkende partijen, Governance en bestuurlijke zaken;
3. Aantoonbare juridische kennis;
4. Aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstelling;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met samenwerkende partijen in verschillende rechtsvormen (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met Governance-vraagstukken (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring binnen een Provinciale overheid (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur (30 punten).

Competenties
– Samenwerken;
– Verbindend;
– Proactief;
– Oplossingsgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden op een later moment bepaald. De kandidaten die hiervoor zijn uitgenodigd zullen hier zo snel mogelijk bericht over ontvangen.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 24 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 25 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 30 januari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

30 tot 36 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.