Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-23

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Afdeling
Zoetermeer is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd. In de komende jaren vindt een ingrijpende verbetering van het Stadshart plaats waarmee haar 10 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de Stad is een nieuw NS station met Randstadrail gerealiseerd. In samenwerking met de buurgemeente wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het gebied rondom dit station. Tevens wordt het naastgelegen Dutch Innovation Park verder ontwikkeld. En ook de zone rond de Mandelabrug zal komende jaren ingrijpend op de schop gaan. Naast deze grote gebiedsontwikkelingen lopen er meer dan 50 ruimtelijke projecten in de stad waaronder de herstructurering van de wijk Palenstein en de afronding van de wijk Oosterheem. De invoering van de Omgevingswet en de nog op te stellen Omgevingsvisie zorgen voor grote veranderingen in de taken en bevoegdheden van gemeenten binnen het ruimtelijk- fysieke domein.

Je komt terecht in een programmateam Energietransitie Zoetermeer met beleidsadviseurs op het gebied van de energietransitie die zelf ook bijdragen aan de tot standkoming van het programma door projecten te trekken om de opgaves uit het programma te realiseren.

Opdracht
Jij brengt jouw kennis en ervaring van beleidsprojecten in politiek-bestuurlijke organisaties mee, ontwikkelt beleid, bent mede verantwoordelijk voor uitwerking en tot standkoming, ontwikkelt voorstellen, plannen en scenario’s en adviseert – gevraagd en ongevraagd – het college van B&W.

In het krachtenveld van een grote maatschappelijke belangen zorg je dat we doeltreffend aan onze opgave kunnen (blijven) werken.

Concreet gaat het om de volgende onderdelen binnen de programmalijn gebouwde omgeving.

– Verdere ontwikkeling en ondersteuning van het energienetwerk Zoetermeer;
– Prioritering in gebiedsgerichte aanpak voor verbetering isolatie en ventilatie;
– Gebiedsgerichte procesbegeleiding eigenaren in clusters met beoogde collectieve aardgasvrije warmtevoorzieningen (i.s.m. de programmalijn energiearchitectuur);
– Operationalisering duurzaamheidsfonds;
– Evaluatie energieloket

Vereisten / knock-outcriteria
NB
: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever (dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie);
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare in de afgelopen 5 jaar als adviseur energietranisitie;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare in de afgelopen 5 jaar als adviseur energietranisitie binnen een gemeentelijke organisatie (40 punten);
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Ruimtelijke Ordening, Bedrijfskunde of Energie/Duurzaamheid (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van energietransitie bij een (gemeentelijke) overheidsorganisatie (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met duurzaamheidsfonds, Energieloket en aardgasvrije warmtevoorzieningen (10 punten).

Compenenties
Als kwartiermaker/strategisch adviseur energiearchitectuur is het van belang dat jij je klantgericht opstelt, de samenwerking opzoekt en organiseert. Je bent aanspreekbaar en toegankelijk en weet de juiste mensen aan je te verbinden. Je streeft naar het beste resultaat en koppelt dit aan haalbare, praktische oplossingen. Het voeren van onderhandelingen gaat je goed af, je weet hierbij belangen te verenigen. Je bent tactvol in je handelen. Je hebt oog voor je collega’s en weet de talenten en krachten van je collega’s te stimuleren. Met je analytisch vermogen weet jij je adviezen goed te onderbouwen en je uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in de Nederlandse taal onderschrijven dit.

– Afgeronde hbo- of academische opleiding;
– Ervaring met beleidsadvisering over de energietransite bij een overheidsorganisatie;
– Ervaring met projectmatig werken in een politiek, bestuurlijke omgeving

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in schaal 12.

Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.