Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-30

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Team Grondzaken en Bedrijfsvoering (GEB) is sinds 2019 een expertiseteam. Het team is o.a. verantwoordelijk voor alle provinciale aan- en verkopen en het beheer daarvan.

Opdracht
De ontwikkeling van de provinciale opgaven in de afgelopen jaren, zorgt voor een vernieuwde blik op de grondmarkt. Ook het beleidskader vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) geeft hier richting aan. De grote provinciale opgaven zoals de energietransitie, de problematiek rondom stikstof, het terugdringen van CO2, natuurontwikkeling (NNN en Groene Contour) en het afremmen van de bodemdaling, spelen zich grotendeels af op de grond. Naast de opgaven op het gebied van groen en gebiedsontwikkeling werkt de provincie ook aan de opgaven voor het programma Hart van de Heuvelrug en infrastructuur/vervoer.

Gezien de ontwikkelingen op dit moment is  team GEB op zoek naar ervaren senior adviseurs grondzaken die verwervingen in het kader van infrastructuur/vervoer kunnen uitvoeren.

Als senior adviseur grondzaken ben je de 1e verwerver én aanspreekpunt voor zowel de interne opdrachtgever (zijnde ‘Mobiliteit’) als de externe stakeholders, binnen jouw projecten. Je verwerft gronden en eventueel opstallen in complexe gronddossiers voor de provincie. Je voert zelfstandig onderhandelingen aan de keukentafel, je maakt duidelijke afspraken met partijen, je bewaakt de procesvoortgang én het tijdig kunnen beschikken over gronden die voor de uitvoering van het project benodigd zijn. Daarnaast ben je  verantwoordelijk voor de afwikkeling van de gronddossiers. Door je parate kennis van wet- en regelgeving en kennis van het interne grondbeleid ben je een gedegen adviseur voor de opdrachtgever en verantwoordelijke gedeputeerde(n).

Inhoudelijke aansturing vindt plaats door de Coördinator Grondzaken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding om minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als senior adviseur grondzaken/rentmeester;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als senior adviseur grondzaken/rentmeester binnen een overheidsinstelling;
4. Ervaring met het verwerven van objecten ten behoeve van infrastructurele- en binnenstedelijke projecten voor overheidsinstellingen (minnelijke verwerving op basis van de Onteigeningswet);
5. Je bent lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR);
6. Uurtarief maximaal € 120,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring In de afgelopen 8 jaar als senior adviseur grondzaken/rentmeester (30 punten);
8. Minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar als senior adviseur grondzaken/rentmeester bij een overheid (20 punten);
9. Minimaal 2 jaar ervaring met het verwerven van objecten/gronden ten behoeve van infrastructurele- en binnenstedelijke projecten (30 punten);
10. Ervaring met het Vastgoedinformatiesysteem P8 (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent onafhankelijk en deskundig
 • Politiek sensitief
 • Teamplayer
 • Je handelt proactief in een complexe omgeving
 • Omgevingsbewust
 • Overtuigingskracht
 • Betrokken
 • Snel en accuraat kunnen handelen
 • Ruime ervaring in grondverwervingsprojecten

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
maximaal: 5

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht worden in overleg vervuld.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 8 december 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 6 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 29 november 2023 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 30 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot 1 december 2023 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

0 - 32 uur, 12 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.