Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-22

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam. De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Team
De functie is bij het team veiligheid en handhaving binnen de afdeling Wijkzaken. Het team is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de fysieke leefomgeving en diverse veiligheidstaken (openbare orde, veiligheid, crisisbeheersing). Het team bestaat uit  23 medewerkers maar groeit door naar ca 40 medewerkers.

Opdracht
Als senior adviseur hou je van aanpakken, behoud je overzicht en weet je collega’s te enthousiasmeren en mee te nemen. Het accent van je takenpakket ligt in eerste instantie op de onderwerpen Zorg en Veiligheid, Jeugd en Veiligheid en team handhaving. Daarnaast vorm je een tandem met de strategisch adviseur veiligheid en zijn jullie samen het eerste aanspreekpunt voor de Burgemeester. Als senior adviseur coach je collega’s en vervang je de strategisch adviseur veiligheid bij afwezigheid. Naast je eigen werkzaamheden heb je oog voor de wereld om je heen en een goed ontwikkelde bestuurlijke sensitiviteit. Een piketdienst maakt mogelijk ook onderdeel uit van de functie.

Verder zal jij je bezig houden met:

 • Je adviseert over de aanpak van inhoudelijke casuïstiek (breed) op het op het terrein openbare orde, veiligheid en leefbaarheid;
 • Je ziet of signaleert kansen en/of bedreigingen en onderneemt hierin de vereiste acties;
 • Je bent klankbord voor de portefeuillehouder, de burgemeester;
 • Je zorgt voor afstemming met de andere clusters binnen de afdeling Wijkzaken en de organisatie;
 • In het bijzonder coördineer je de thema’s zorg- en veiligheid en jeugd en veiligheid en behandel je casuïstiek en ben je aanspreekpunt bij maatschappelijke onrust;
 • Dat doe je in samenwerking met partners als het Zorg- en Veiligheidshuis, Politie, RIEC en de Expertiseteams waarbij je samenwerkt met de procesregisseur Zorg en Veiligheid en de regisseur aanpak Ondermijning;
 • Je levert op strategisch niveau een bijdrage aan de doorontwikkeling van het veiligheidsbeleid;
 • Je zorgt voor goede rapportages over de resultaten van het werk en draagt nadrukkelijk bij aan de verantwoording binnen de P&C cyclus;
 • Je onderhoudt je lokale en regionale netwerk;
 • Je levert gevraagd en ongevraagd advies over het verbeteren van processen en de doorontwikkeling het team en specifiek in het team handhaving;
 • Je volgt de raadsvergaderingen over het thema veiligheid, en handhaving en zorgt dat actiepunten, vragen- en toezeggingen worden opgepakt.

Voor de uitvoering van deze functie is het wel belangrijk dat je beschikt over:

 • Je hebt minimaal een hbo-opleiding richting Integrale veiligheidskunde, bestuurskunde o.i.d;
 • Je bent niet de specialist, maar eerder een generalist;
 • Je hebt ruime kennis van en werkervaring op het terrein openbare orde en veiligheid en handhaving;
 • Je hebt goed zicht op trends binnen het zorg, jeugd- en veiligheidsdomein, handhavingsdomein en volgt de landelijke ontwikkelingen;
 • Je weet onderwerpen proactief te agenderen en je kunt dit helder verwoorden;
 • Je bent inventief, resultaatgericht en zoekt naar efficiënte en effectieve werkwijzen en begrijpt de samenhang tussen diverse onderwerpen;
 • Je beschikt over een goed analytisch vermogen en bent omgevingsbewust;
 • Je hebt een goede schrijfvaardigheid en beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Je bent in staat om wijkgericht en van buiten naar binnen te denken;
 • Je staat stevig in je schoenen, flexibel en breed inzetbaar en kunt op verschillende niveaus opereren.

Wij zoeken een stevige en zelfstandige adviseur die onze burgemeester (on)gevraagd kan adviseren over openbare orde en veiligheidsvraagstukken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
3. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
4. Een afgeronde cursus/training op het gebied van veiligheid;
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen in de afgelopen 5 jaar als adviseur handhaver bij een gemeente;

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als adviseur handhaving bij een gemeente (50 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar op het gebied van Veiligheid binnen de overheid (25 punten);
8. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende zes kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

 • Verbinden;
 • Communicatief sterk;
 • Overtuigingskracht
 • Goed kunnen samenwerken;
 • Schriftelijke vaardigheid
 • Resultaatgericht.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 32 - 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.