Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-21

Organisatie
We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Opdracht
Als Senior adviseur HR & Organisatie adviseer én ondersteun je directie en management op het gebied van HR en organisatievraagstukken, het ontwikkelen en uitvoeren van HR-beleid en toepassen van HR-instrumenten. Jij bent verantwoordelijk voor het geven van HR-advies op strategisch en tactisch niveau en bent in staat proactief mee te denken met de teammanager Financiën & HR en Gemeentesecretaris. Daarnaast ontwikkel je HR-diensten en -producten als antwoord op datgene wat de organisatie van HR vraagt en als antwoord op wet- en regelgeving die wijzigt. Tevens ben je in staat je HR-collega’s advies te geven en te begeleiden op een meer operationeel niveau.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Beschikbaar per 6 februari 2023 voor minimaal 32 uur per week (benoem dit duidelijk in het cv.).
2. Uurtarief maximaal €97,25 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als (Senior) HR adviseur in de publieke sector;
4. Aantoonbare werkervaring met reorganisaties bij gemeenten (benoem dit duidelijk in het cv.).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring bij gemeenten in de Leidse regio (25 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de organisatie van ontwikkeltrajecten in de publieke sector (benoem tenminste 2 voorbeelden in het cv.) (25 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven én presenteren van adviezen aan de directie (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het optimaliseren en digitaliseren van HR-processen (benoem dit duidelijk in het cv.) (25 punten).

Competenties

  • Stevige adviesvaardigheden;
  • Communicatief sterk;
  • Verbinding maken;
  • Resultaatgericht;
  • Mensgericht

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling  
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen 
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”. 

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling. 

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten. 
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties. 

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek 
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Z.s.m., Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.