Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-23

Goedopweg maakt Utrecht duurzaam bereikbaar. De regio is hét knooppunt van Nederland. Iedere dag reizen er meer dan een miljoen mensen. Wij helpen die drukte in goede banen te leiden. Want iedereen die zich in Utrecht wil verplaatsen – of dat nu is voor werk, wonen, studie of recreatie – moet dat makkelijk en prettig kunnen doen. En bovendien op een manier die de kwaliteit van leven beter maakt. Dus: minder auto’s, méér fiets en ov. Minder drukte in de spits, méér spreiding over de dag. Met vernieuwende, praktische en slimme oplossingen dragen we bij aan een gezonde toekomst voor de regio Utrecht. Om dat goed te doen, zorgen we dat we het overzicht hebben over alle mobiliteit in de regio. Wij werken zo veel mogelijk datagedreven en hebben inzicht in de oorzaken van de drukte. We weten wat de knelpunten zijn en de kansen voor verbetering. En vooral: wie we nodig hebben om die kansen te pakken. Vervoerders en werkgevers. Bewoners en winkeliers. Scholen en universiteiten. Ouders en sportclubs. We brengen mensen samen die kunnen helpen bij een oplossing. Want alleen samen werkt het écht. 

De organisatie 
Goedopweg is een samenwerking tussen de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Monitoring en evaluatie is een belangrijke pijler van het programma. Het biedt inzicht in de resultaten (output) en effecten (outcome) in relatie tot de doelen van het programma. Dit levert betrouwbare sturingsinformatie voor projectleiders, de programmamanager en betrokken directeuren en bestuurders.

Opdracht
Jij wordt de senior adviseur op het gebied van monitoring en evaluatie (M&E). Taken die horen bij de rol van senior adviseur M&E zijn onder andere:

 • Adviseren over ex-ante effectinschatting deelprogramma’s;
 • Samen met deelprogrammamanager/ projectleider opstellen meetplannen;
 • Advies over inkopen onderzoeken;
 • Inhoudelijk advies over opzet van onderzoeken zoals vraagstelling enquêtes;
 • Leveren feedback op opgeleverde onderzoek rapportages;
 • Vertalen project output (bijvoorbeeld CRM-data) naar outcome (bijvoorbeeld automijdingen, CO2-reductie);
 • Verzamelen gegevens om trends en ontwikkelingen in mobiliteit te duiden;
 • Opstellen programmabrede evaluatierapporten en resultaten dashboards;
 • Aanspreekpunt M&E-zaken binnen het programma, naar de moederorganisaties, andere regio’s en landelijk (ministerie van IenW).

De senior M&E adviseur voert metingen (tellingen, enquêtes) in principe niet zelf uit. Metingen vinden deels plaats binnen de deelprogramma’s onder verantwoordelijkheid van de deelprogrammamanager, en moeten deels worden ingekocht bij onderzoeksbureaus. De uitvraag en begeleiding van onderzoeksbureaus valt binnen het takenpakket van de senior adviseur M&E.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar ervaring als adviseur/ onderzoeker op het gebied van de impact van gedragsbeïnvloeding binnen mobiliteit en duurzame mobiliteit
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het inkopen van impact onderzoek en het aansturen van onderzoeksbureaus:
4. Minimaal 3 jaar ervaring met het opstellen van monitoringsrapportages en -adviezen
5. Maximaal uurtarief van €120,- exclusief BTW / inclusief reiskosten;

Selectiecriteria
6. Minimaal 5 jaar ervaring als adviseur/ onderzoeker op het gebied van de impact van gedragsbeïnvloeding binnen mobiliteit en duurzame mobiliteit (40 punten);
7.  Minimaal 5 jaar ervaring met het opstellen van monitoringsrapportages en -adviezen (40 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het inkopen van impact onderzoek en het aansturen van onderzoeksbureaus (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Geschiktheid en competenties

 • Je bent goed met cijfers, analytisch, handig met data/ICT;
 • Je bent communicatief vaardig en pro-actief;
 • Je werkt zelfstandig, maar wel samen;
 • Je straalt autoriteit uit vanwege je kennis en ervaring;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring op het gebied van M&E binnen een complex (publiek)samenwerkingsverband;
 • Je kunt op maandagen aanwezig zijn op onze samenwerkingslocatie in Utrecht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11 Bandbreedte tarief € 95,00 – € 115,00.

Fee Flextender

Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. Vaste kantoordag is de maandag, in het provinciehuis Utrecht.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op locatie in Utrecht op donderdag 30 november 2023, tussen 10 uur en 16 uur De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 29 oktober 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 17 november 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 20 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 24 november 2023. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 20 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.