Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-23

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatie gestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerker onderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatie-ontwikkeling, en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met de raad en het college, burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Het team Locatie-ontwikkeling bestaat uit circa 30 professionals op de vakgebieden stedenbouw, omgevings- & privaatrecht, ruimtelijke ordening, planeconomie en geo-informatie. Het team initieert, begeleidt en faciliteert ruimtelijke ontwikkelingen met als doel een goed leefklimaat voor haar inwoners te realiseren en ruimte te bieden voor ondernemers. Dit doen we onder andere door middel van ontwikkelvisies, ruimtelijke kaders, contractvorming, planologische procedures en integrale strategische advisering van bestuur en management. Hierbij kunnen medewerkers zowel vakinhoudelijk als procesmatig ingezet worden. Verder levert het team een actieve bijdrage aan het programma Omgevingswet.

Ter versterking van het team zijn wij op zoek naar een junior adviseur ruimtelijke plannen.

Opdracht
Aanleiding

We zoeken een tijdelijke ervaren collega om ons team ruimtelijke plannen te versterken. Op dit moment hebben veel mooie opgaven waaraan we werken, te veel om binnen de huidige formatie te begeleiden.

Werkzaamheden

  • Je geeft juridisch advies op het gebied van het bestemmingsplan/ omgevingsplan bij kleinere en grotere projecten.
  • Je begeleidt zelf een aantal ingewikkelde ruimtelijke procedures en- of bent de lijnprojectleider van middelgrote ruimtelijke ontwikkelingen.
  • Je helpt mee met het opstellen van het nieuwe Omgevingsplan en helpt mee met het opstellen van toepasbare regels.
  • Je weet jouw kennis over te dragen op de junior medewerkers in de vakgroep ruimtelijke plannen
  • Je informeert en betrekt burgers, bedrijven, collega’s en bestuurders op het vlak van ruimtelijke ontwikkelingen

Wat verwachten we?
Als energieke en betrokken senior adviseur ruimtelijke plannen kunnen we op je bouwen in adequate advisering op het gebied van ruimtelijke plannen. Je draait als teamlid mee in de vakgroep. Je zet je ervaring waar nodig in op het gebied van advisering in gebiedsontwikkelingen en grotere projecten, het Omgevingsplan. Ook begeleidt zelf zwaardere ruimtelijke procedures, soms in de rol van lijn projectleider. De junioren in het team weet je door jou enthousiasme en ervaring meer te leren in het vak. Je hebt goede communicatievaardigheden en bent goed in het kort en bondig opstellen van adviezen.

Wat kan je verwachten?
Je gaat aan de slag in het team Locatie-ontwikkeling, in de vakgroep ruimtelijke plannen met meer dan tien collega’s. De werkzaamheden van deze vakgroep zijn vanaf 2023 ondergebracht in drie sub teams; omgevingsplan, advisering ruimtelijke projecten en initiatieven en het versterkingsteam bouwplannen. Jij kan in alle drie subteams taken vervullen en met je ervaring het verschil maken!

Praktisch
Het betreft een tijdelijke opdracht die in ieder geval loopt tot en met 5 september 2023. Verlenging na 5 september 2023 is waarschijnlijk.   

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo/ wo bachelor niveau;
2. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente gericht op juridisch advies in ruimtelijke plannen in de afgelopen 15 jaar;
3. Aantoonbare kennis van de Omgevingswet en ervaring met opzetten van het Omgevingsplan, bijvoorbeeld in de rol van projectleider;
4. Aantoonbare werkervaring met coaching t.a.v. opleiding junior collega’s (duidelijk weergeven in het cv);
5. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 6 maanden aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar bij een gemeente in het adviseren en werkzaamheden verrichten in omgevingsvergunningen/ ruimtelijke procedures (40 punten);
7. Minimaal 6 maanden aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met het werken voor een gemeente in het ruimtelijk domein (30 punten);
8. een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau op het gebied van ruimtelijke ordening/rechten (20 punten);
9. Minimaal 3 a 4 keer per week beschikbaar zijn om op ons kantoor aan het Raadhuisplein in Leidschendam-Voorburg aanwezig te zijn (10 punten).

Competenties

Accuraat 
Je gaat nauwgezet en zorgvuldig te werk. Je wil kwaliteit afleveren en kijkt kritisch naar je adviezen die je opstelt

Samen werken
Je kunt zowel geven als ontvangen, je kunt jouw inbreng en idee geven maar je waardeert ook dat anderen dat doen. Het gezamenlijk resultaat staat voorop en gaat voor jouw eigen belang. Je kunt samen beslissingen nemen en luisteren wat anderen te vertellen hebben.

Omgevingsbewustzijn
Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 tot 24 uur, 6 maanden, Anders, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.