Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-21

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Jouw plek is bij de afdeling Stedelijke Ontwikkeling, specifiek het team Stedelijk Beleid. Het cluster Verkeer bestaat verder uit twee senior beleidsadviseurs en drie adviseurs. Daarnaast werk je nauw samen met tal van collega’s buiten je eigen team aan de fysieke ontwikkeling van de stad. De lijnen naar directie en bestuur zijn kort en er is veel betrokkenheid bij de collega’s.

Opdracht
Zoetermeer is met ca. 127.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen de derde stad van Zuid-Holland. Een jonge groeistad waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd en welke wil groeien met 10.000 tot 16.000 nieuwe woningen. Zoetermeer is naast een van de beste fietssteden ook een belangrijke OVstad met 3 treinstations en 18 Randstadrailhaltes. De stad is met alle modaliteiten optimaal bereikbaar in het hart van de Randstad. In de komende jaren zal de Visie Binnenstad 2040 verder worden uitgevoerd en gaan we woningen, voorzieningen en het openbaar gebied in de Binnenstad vernieuwen en nieuwe woontorens toevoegen. Hierbij zal ook de verkeersstructuur veranderingen moeten ondergaan. Zoetermeer streeft naar een levendige bruisende Binnenstad waar de 10 miljoen bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen, wonen, werken, uitgaan en verblijven. Daarnaast werken we aan de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Entree.

De opdracht betreft het als senior input leveren en vormgeven van nieuw verkeersbeleid en de advisering binnen de grote projecten op het terrein van verkeer en vervoer. Duurzame mobiliteit binnen de programma’s en projecten en de gevolgen hiervan op stadsniveau zijn een belangrijk aspect. Je hebt ervaring met het maken en begeleiden van verkeerskundige plannen en het tot uitvoering brengen van beleid. Verdere werkzaamheden betreffen het waar nodig organiseren van inspraak- en informatiebijeenkomsten en de advisering over de toekenning van subsidieaanvragen of het aanvragen van subsidies.

Een grote pré is kennis van de regio MRDH, waarin Zoetermeer participeert in verschillende overlegorganen en commissies.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie.);
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur Ruimtelijk Domein bij een gemeentelijke organisatie;
3. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender
4. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van mobiliteit (15 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het maken en begeleiden van verkeerskundige plannen (20 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als senior adviseur op het vakgebied van verkeer en mobiliteit binnen een gemeente (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met het opstellen van beleid op het gebied van verkeer en mobiliteit (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met de advisering over de toekenning van subsidieaanvragen en het aanvragen van subsidies (10 punten);
9. Kennis van de regio MRDH, licht dit toe in het cv (5 punten).

Competenties
– Onafhankelijkheid;
– Bestuurssensitiviteit;
– Omgevingsbewustzijn;
– Netwerken;
– Motiveren;
– Creativiteit;
– Verbinder.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 12 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 tot 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.