Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-31

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Opdracht
De beleidsadvisering op het gebied van cultuur is een verantwoordelijkheid van de eenheid het strategisch beleidscentrum (SBC). Je bent verantwoordelijk voor alles wat beleidsmatig met cultuur te maken heeft in de gemeente Hoogeveen.

  • Jij hebt de regie in het cultuurbeleid en zorgt voor de realisatie van ambities voor hoofdzakelijk de gemeente Hoogeveen. De cultuurvisie 2021-2025 ‘Van, voor en door’ is hierin leidend.
  • Je monitort, in samenwerking met de cultuurcoach, de voortgang van de uitvoeringsprogramma cultuur en waar nodig stuur je bij. Ook zorg jij ervoor dat cultuur goed vertegenwoordigd is in andere integrale beleidsontwikkelingen breed binnen het sociaal domein.
  • Je verricht allerlei beleidstaken zoals het verstrekken van subsidies, waar nodig schrijf je adviezen voor college en raad, je bent betrokken bij de verantwoording in de P&C cyclus (kadernota, begroting, jaarrekening) en ook ben je betrokken bij grotere culturele evenementen.
  • Je bent als accounthouder de gesprekspartner voor de grote culturele instellingen: bibliotheek, Cultuurklik en de Stichting Cultuurhuis Hoogeveen (De Tamboer en Het Podium). Je bent verantwoordelijk voor het subsidieproces naar deze partijen en zorgt voor de bestuurlijke verantwoording van de jaarrekening en begroting. Daarnaast stem je met deze partijen de ontwikkelingen en voortgang van diverse projecten en activiteiten af.
  • Naast de inhoudelijke ontwikkeling van het culturele aanbod in Hoogeveen ben je ook de betrokken bij het maken van plannen voor een efficiënte huisvesting. Zo wordt het poppodium in 2024 grondig verbouwd en toekomstbestendig gemaakt. Daarnaast speelt het vraagstuk voor toekomstige huisvesting van het theater De Tamboer en de bibliotheek van Hoogeveen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als senior/strategisch beleidsadviseur cultuur;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Uurtarief maximaal € 105,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur cultuur (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van beleidsadviezen op het gebied van kunst en cultuur (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het verstrekken van subsidies (20 punten);
7.  Aantoonbare werkervaring met het accountmanagement met grotere culturele instellingen zoals een theater, bibliotheek of instelling die het culturele schoolse en naschoolse aanbod opstelt en uitvoert (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Samenwerken;
– Analytisch;
– Communicatief in woord en geschrift;
– Resultaatgericht;
– Zelfstandig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in 11, medewerker ontwikkeling II. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1. Duo opdracht mogelijk.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk: ja, maar niet voor de volledige 16 tot 36 uur.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden gepland op maandag 5 en dinsdag 6 februari 2024, tussen 09:00 en 17:00 uur, fysiek op het Raadhuis te Hoogeveen. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 2 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 29 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 31 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 1 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 - 36 uur, 6 maanden, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.