Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-11

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
Als Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling ben jij verantwoordelijk voor een uiteenlopend takenpakket. Het ene moment neem je de regie bij het opzetten van een groot ontwikkelingsplan waarbij veel partijen betrokken zijn, het andere moment geef je je advies over kleine bestemmingsplannen. Daarnaast geef je ook advies aan de wethouder portefeuille Ruimtelijke ordening. De beleidsadviseur is bekend met de nieuwe omgevingswet en weet dit te vertalen naar het omgevingsplan. De beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling is vakinhoudelijk sterk, voert constructief en oplossingsgericht het gesprek en heeft een samenwerkende houding. Samen met het team werk je resultaatgericht aan de lopende opgaven en weet je juiste afwegingen te maken ten aanzien van nieuwe aanvragen. De beleidsadviseur die wij zoeken weet alles over ruimtelijke vraagstukken, is gedreven in planologie en beleid en heeft ruime ervaring in werken bij gemeenten.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Planologie;
2. Detavast constructie: kandidaat is bereidt om bij wederzijdse interesse na minimaal 1040 uur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
6. Aantoonbare juridische kennis op het gebied van Ruimtelijke Ordening, raad van state én hoge raad (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente (20 punten);
8. Aantoonbare kennis van de Omgevingswet (benoem dit duidelijk in het cv.) (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met projectmatig én integraal (samen)werken (5 punten);
9. Een maximum uurtarief van € 100,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Communicatief (advies) vaardig;
  • Politiek sensitief;
  • Resultaatgericht (projectmatig werken);
  • Proactief;
  • Gericht op samenwerking.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.