Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-18

Organisatie
De gemeente Wassenaar ligt midden in het groen aan de Zuid-Hollandse kust, direct naast de bestuurlijke hoofdstad Den Haag. Het is een uniek stukje Nederland, waar zo’n 26.000 mensen wonen. Om de ambitieuze doelen van onze eigentijdse gemeente waar te maken, zoeken wij enthousiast talent. Zoek jij een boeiende baan? Spreekt onze werkcultuur met de kernwoorden veelzijdig, open en uitdagend jou aan? Als het antwoord ‘ja’ is dan kijken we uit naar jouw sollicitatie. Laat ons weten waarom jíj een aanwinst bent voor Wassenaar.

Hier sta je en ga je voor
Als adviseur ruimtelijke ontwikkeling adviseer je opdrachtgevers over planologische procedures en benodigde vergunningen om projecten mogelijk te maken. Je zorgt voor het snel en effectief doorlopen van procedures en coördineert onderzoeken naar milieu- en omgevingsthema’s zoals natuur, archeologie, bodembescherming, geluid en luchtkwaliteit. Je draagt actief bij aan product- en procesverbetering en houdt daarom ook alle relevante ontwikkelingen bij in het vakgebied.

Je bent verantwoordelijk voor de bestemmingsplannen, planologische procedures en het begeleiden van initiatieven van start tot vergunningverlening. Met jouw kennis adviseer je het college en initiatiefnemers bij complexe ruimtelijke initiatieven van het begin tot het eind en zoekt hierin een passende oplossing voor ruimtelijke vraagstukken en juridische zaken.

Je bent in staat om de vertaling te maken van milieu- en omgevingsthema’s naar risico’s en kansen voor de planvorming en hebt onderlinge raakvlakken scherp. Je coördineert het opstellen van de benodigde plandocumenten zoals bestemmingsplannen, vergunningaanvragen, projectplannen of je coördineert het opstellen hiervan. Je kunt snel schakelen en bent creatief in het binnen de kaders van regelgeving en klantwensen zoeken naar oplossingen voor knelpunten die zich in projecten voordoen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 1 februari 2024 voor 36 uur per week;
2. Een maximaal uurtarief van €100,- exclusief btw en inclusief fee Flextender reiskosten- woon werkverkeer;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur in de rol van bestemmingsplan jurist of planoloog op het gebied van ruimtelijke ordening;
4. De kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na minimaal 1040 uur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau op het gebied van ruimte (20 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur ruimtelijke ordening binnen een gemeentelijke organisatie (25 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de advisering over de bestemmingsplannen, planologische procedures en het begeleiden van initiatieven van start tot vergunningverlening, benoem dit in het cv (25 punten);
8. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur in de rol van bestemmingsplan jurist of planoloog op het gebied van ruimtelijke ordening (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Nauwkeurig;
– Verantwoordelijk;
– Klantgericht;
– Kwaliteitsgericht;
– Goed in oordeelsvorming;
– Analytisch vermogen;
– Goede communicatieve vaardigheden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.