Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-07

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Opdracht
In verband met het doorstromen van 1 senior adviseur naar de projectenpool en vertrek van nog een senior adviseur naar een andere organisatie zijn we op zoek naar een zelfstandige senior adviseur binnen het sociaal domein die voortgang houdt op enkele urgente en lopende dossiers in  de komende maanden. Uiteraard in samenwerking met collega adviseurs.

Onderwerpen zijn onder meer:

 • Hoofdaccounthouder Meander Omnium. Grootste subsidie en welzijnspartij binnen Zeist. Ligt ook een doorontwikkelopgave binnen het team voor én gezamenlijk met Meander.
 • Contactpersoon Huisartsen en vraagstukken omtrent knellende huisvesting. Hierbij heb je een samenwerking met het programmateam van Vollenhove Vooruit.
 • Aanbesteding leerlingenvervoer en regiotaxi, NVI en Gunning. In ieder geval tot en metjuni. Inclusief inrichting nieuwe samenwerkingsorganisatie.
 • Voor leerlingevervoer mede-trekker regio ZOU verbeterplan uitvoering huidig contract.
 • Accounthouder zorgorganisatie en mede-afhandeling faillissement daarvan. Uitvoering is daar goed bij betrokken. Overleg met Utrecht over cliënten en huisvesting cliënten beschermd wonen Zeist.
 • Mogelijk advisering op M50 niveau van de wethouder.
 • Contactpersoon vanuit Zeist voor regio m.b.t. de IZA en GALA. Andere beleidsadviseurs zijn daar ook deels bij betrokken en regionaal gaat daar een projectleider mee aan de slag.
 • Eventueel: accounthouder WMO voorzieningen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur binnen het sociaal domein bij een gemeente.

Gunningscriteria (weging)
2. Afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau (20 punten);
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als beleidsadviseur binnen het sociaal domein (30 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als accountmanager of accounthouder met publieke organisaties binnen het sociaal domein (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met vraagstukken op het gebied van welzijn, zorg en oudere (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met doelgroepenvervoer (5 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 • Door je natuurlijke enthousiasme weet je mensen aan je te binden, te verbinden en aan het werk te zetten;
 • Je bent resultaatgericht;
 • Je kunt in een gesprek goed schakelen tussen relatie, inhoud en proces.
 • Je beschikt over het vermogen om politieke en/of maatschappelijk gevoelige zaken te vertalen naar het team en de projecten;
 • Je beschikt over een grote mate van bestuurlijk- en politieke sensitiviteit;
 • Je bent analytisch en samenwerkingsgericht;
 • Je bent een sterke bestuurlijk adviseur en communiceert volledig, in rust en met verbinding.
 • Je kunt flexibel en snel schakelen. Maakt dossiers snel eigen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 13 maart 2023 (in de middag). De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 6 maart 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 7 maart 2023  gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 8 maart 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 tot 40 uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.