Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2023-12-17

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40. In de groen-blauwe stad midden in het Groene Hart vind je een unieke combinatie van stedelijke projecten en ruimtelijke vraagstukken in een landelijk gebied. 132,5 km², waarvan 6 km² water en 8 kernen, midden in het Groene Hart: dat is Alphen aan den Rijn.

Binnen het sociaal domein staan we voor grote maatschappelijke opgaven die gemeente Alphen aan den Rijn heeft ondergebracht in verschillende opgaven op het gebied van Bestaanszekerheid, Gezond Leven en Gelijke Kansen. Je wordt lid van ons team Maatschappelijke ontwikkeling. Een team dat constant passende sociale faciliteiten wil bieden aan de inwoners van onze verschillende kernen. Binnen en buiten de regio worden we geregeld gevraagd door andere gemeenten naar onze aanpak als voorbeeld binnen het sociaal domein. We staan nauw in contact met onze inwoners en onze integrale aanpak zorgt ervoor dat we thema-overschrijdend werken. Je past bij ons als je houdt van inhoudelijke afwisseling en verantwoordelijkheden.

De gemeentelijke organisatie heeft een platte structuur. De organisatie wordt aangestuurd door een concerndirectie (met ieder hun eigen portefeuille) met direct daaronder teammanagers en opgavemanagers.

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
We zoeken een senior die direct in te zetten is om de oprichting van jeugdhulp vanaf 1 januari 2024 te kunnen operationaliseren. Hier hebben we beleidsmatig super denkkracht nodig op het gebied van Jeugdhulp. Iemand die hands on mentaliteit heeft, tegen weerstand kan, onder enorme tijdsdruk kan werken en vooral weet wat er beleidsmatig vanuit de gemeente geregeld moet worden aan de voorkant zodat de BV die nog niet is bemenst aan de slag kan gaan vanaf 1 jan as

Vereisten / knock-out Criteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding hbo bachelor Orthopedagogiek;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied Jeugdhulp binnen een gemeentelijke instelling;
3. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van beleidsdocumenten, bestuurlijke stukken en het geven van bestuurlijke advisering, benoem dit in het cv;
4. Aantoonbare werkervaring met het opstellen, aanvragen of bijdragen aan financiële instrumenten zoals bijvoorbeeld de P&C cyclus, subsidies, benoem dit duidelijk in het cv.

Gunningscriteria
6. Een afgeronde opleiding Wo orthopedagogiek of pedagogiek (25 punten);
7. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als beleidsmedewerker Jeugd bij een gemeente (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met (sub)regionale processen en afstemming daarvan (15 punten);
9. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring met het samenwerken met diverse partners in regionaal verband op het gebied van jeugd bij een gemeente (15 punten).|
10. Afgeronde training en of cursus hechtingsproblematiek en huiselijk geweld; (10 punten)
11. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein binnen een gemeente.(10 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
· Je hebt kennis van en ervaring met innovatie- en veranderprocessen;
· Je bent bekwaam in het ontwikkelen van visie en strategische plannen;
· Je hebt ruime ervaring met het leiden van complexe en weerbarstige beleids- en besluitvormingstrajecten en -programma’s;
· Je weet je zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uit te drukken;
· Je maakt verbinding tussen mensen en processen. Je weet anderen te enthousiasmeren, te inspireren en mee te nemen in jouw visie en adviezen;
· Je bent een stevige, pro-actieve persoonlijkheid die makkelijk samenwerkt en natuurlijk leiderschap toont, en je bent bestuurlijk sensitief;
· Jouw maatschappelijke betrokkenheid weet je te combineren met een zakelijke inslag.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12/13.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 19 december 2023, 09.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 18 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 15 december 2023,09.00 uur . De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 15 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 18 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.