Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 8 maanden geleden
2023-11-05

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Team Jeugd Beleid valt onder de afdeling Sociaal Domein. Team Jeugd bestaat uit drie clusters te weten Preventie & Toegang, Beleid & Analyse en Contractmanagement.  In deze rol word jij onderdeel van het cluster Beleid & Analyse. Je komt terecht in een gedreven en ambitieus team waar de werkdruk hoog is, maar waar professioneel en met veel collegialiteit en onderlinge verbondenheid wordt gewerkt. Cluster Beleid & Analyse richt zich op het beleid en de regionale samenwerking (regio Haaglanden/H10) ten aanzien van de specialistische jeugdhulp. Mede in het licht van de sterk stijgende kosten voor en een toenemend gebruik van jeugdzorg wordt gewerkt aan verbeteringen en besparingen.

Opdracht
– Juridische advisering over regelgeving, inkoop, regionale samenwerking op het gebied van de jeugdhulp;
– Opstellen van bestuurlijke stukken, zoals college- en raadsvoorstellen;
– Vertegenwoordiging in regionale overleggen op het gebied van jeugdhulp;
– Adviseren en opstellen van (bestuurlijke) annotaties.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie.)
2. Minimaal een afgeronde opleiding Rechten op hbo bachelor niveau;
3. Aantoonbare werkervaring op het gebied van de Jeugdwet, Algemene wet bestuursrecht, inkoop- en aanbesteding/verbintenissenrecht;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als jurist binnen een (semi)overheidsorganisatie;
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van jeugdhulp;

Gunningscriteria
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als jurist op het gebied van beleid binnen een gemeentelijke organisatie (30 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als jurist op het gebied van Jeugdzorg (30 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het adviseren op en opstellen van (bestuurlijke) annotaties (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met de vertegenwoordiging in regionale overleggen op het gebied van jeugdhulp (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Proactieve zelfstandige houding; 
  • Bestuurlijke sensitiviteit; 
  • Samenwerken; 
  • Resultaatgerichtheid;
  • Omgevingsbewust.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 12 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.