Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-19

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Als senior beleidsregisseur sociaal domein ben je breed inzetbaar binnen het sociaal domein, met welzijn, zorg en gezondheid als specifiek aandachtsgebied. Je werkt samen met collega’s en externe partners aan onderwerpen op het terrein van de zoals: bescherming en opvang, de sociale basisinfrastructuur, gezondheid, preventie, wijkanalyses etc. Je weet de verbinding te leggen tussen visie en uitvoering en omgekeerd. Je bent ook de “bewaker” en “verbinder” van de strategische en bestuurlijke agenda: Je werkt hier nauw samen met beleidsregisseurs van verschillende afdelingen. Je houdt ervan om in samenwerking met collega’s, inwoners en partners de beste resultaten te boeken. Hierdoor maak je onze ambities waar op het gebied van het sociaal domein.

 • Je onderhoudt alle noodzakelijke contacten op management- en bestuurlijk niveau;
 • Je legt regionaal vastgestelde bestuurlijke stukken voor aan het college en/of de gemeenteraad;
 • Je draagt bij aan periodieke management- en bestuursrapportages;
 • Je intervenieert bij risico’s of dreigende stagnatie;
 • Je adviseert over regionaal beleid in het kader van de Wonen, Zorg en Welzijn;
 • Je voert beleidsevaluaties uit, gericht op verbetering van de effectiviteit van vastgesteld beleid;
 • Je organiseert kennissessies gericht op het in stand houden of verbeteren van de beleidscyclus in het sociaal domein. Je bent verantwoordelijk voor het meenemen van in- en externe ontwikkelingen.


Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Advisering en Beleidsontwikkeling (benoem in het cv. duidelijk de werkzaamheden en de inhoud van de werkzaamheden);
2. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van college- én raadsvoorstellen en/of met het schrijven van andere stukken (rapporten e.d.);
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar ervaring binnen de (lokale) overheid (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring binnen diverse beleidsterreinen binnen het sociaal domein (25 punten);
6. Aantoonbare ervaring met deelname aan verschillende netwerken (20 punten);
7. Aantoonbare ervaring binnen de beleidsterreinen Wonen Zorg en Welzijn (15 punten).

Competenties:

 • Beschik je over een sterk analytisch vermogen, je weet verbanden te leggen tussen de diverse beleidsterreinen en komt hiervoor met initiatieven. Jouw strategisch denken gaat gecombineerd met praktisch kunnen handelen.
 • Heb je affiniteit met data en bent in staat die in samenhang te duiden.
 • Ben je een echte verbinder, communicatief en initiatiefrijk. Zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie weet je mensen mee te nemen in ontwikkelingen.
 • Heb je een vlotte pen en weet zaken kernachtig en zakelijk te verwoorden in voor iedereen toegankelijke teksten.
 • Heb je financieel inzicht en bent, in overleg met business control, in staat financiële informatie te vertalen naar heldere tekst.
 • Ben je pragmatische en sta je open voor nieuwe ideeën en inzichten. Je zorgt er voor dat daardoor processen verrijken en versnellen.
 • Ben je een stevige gesprekspartner voor zowel interne als externe partners en kun je je weg vinden in een omgeving die steeds in verandering is.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 23 maart 20223 en/of vrijdag 24 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 22 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 15 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 17 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 20 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.