Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-14

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 800 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Je gaat met de andere vijf collega’s van team bestuur ondersteuning aan de slag om de bestuurlijke stukkenstroom te managen. Daarnaast denk je mee over de inrichting van het team bestuur ondersteuning op lange termijn. We zoeken hiervoor een tijdelijke collega met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en die strategisch en operationeel sterk is. Verder heb je ervaring met de complexe processen rondom bestuurlijke besluitvorming en kun je anderen daarin adviseren.

Taken en werkzaamheden die worden uitgevoerd tijdens de opdracht:

 • Als senior bestuur medewerker ben je medeverantwoordelijk voor de goede voorbereiding en het besluitvormingsproces van het college van B en W;
 • Regelmatig zorg je voor het vastleggen van de besluitvorming in de collegevergadering;
 • Je bereidt de bestuurlijke besluitvorming voor;
 • Je toetst de ingebrachte voorstellen voor het college op procedureel-administratieve eisen;
 • Je zorgt voor de afhandeling van de besluiten door de verslaglegging en de formulering van definitieve bestuurlijke besluiten;
 • Voor de organisatie ben je adviseur over het bestuurlijke proces;
 • Je denkt en doet mee aan de doorontwikkeling van het team bestuur ondersteuning;
 • Je werkt in ieder geval op dinsdag, woensdag en donderdag, maar bent eventueel flexibel inzetbaar op maandag en vrijdag.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van en adviseren over bestuurlijke besluitvormingsprocessen binnen het openbaar bestuur (benoem dit duidelijk in het cv);
2. Uiterlijk beschikbaar per 8 januari 2024 voor minimaal 32 uur per week;
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender 
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur bestuurlijke besluitvormingsprocessen binnen het openbaar bestuur (40 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het begeleiden van en adviseren over bestuurlijke besluitvormingsprocessen binnen het openbaar bestuur in de afgelopen acht jaar (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het maken en/of meewerken aan het verbeteren van bestuurlijke besluitvormingsprocessen (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het schrijven en/of beoordelen van de besluitvormingsparagraaf in bestuurlijke stukken (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Uitstekende sociale en vaardigheden;
 • Uitstekende taalvaardigheid, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Klant- en resultaatgerichte instelling;
 • Flexibiliteit: je hebt geen negen tot vijf mentaliteit;
 • Stressbestendig;
 • Humor en reflectief vermogen.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.
Je werkt in ieder geval op dinsdag, woensdag en donderdag, maar bent eventueel flexibel inzetbaar op maandag en vrijdag.

Planning
De digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 20 december 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 19 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen te allen tijde reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 12 december 2023 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 13 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 15 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 5 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.