Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-25

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, enkoestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000 in 2022. De groei gaat na 2022 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.  

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Opdracht
Je hebt een stevige regisserende en adviserende rol in het ontwikkelen en innoveren van (financieel) control, beleid en risicomanagement voor de gehele gemeente. Je stelt mede het financiële beleid en de begroting op. Je bent sparringpartner van het management, bestuur en specialisten in de organisatie. Je bewaakt samen met het management de financiële kaders en het risicobeheer. Je organiseert proactief en samen met de interne organisatie de totstandkoming van innovaties en bijdragen voor de P&C cyclus. Ook lever je zelf een bijdrage aan het opleveren van de P&C producten. Kortom, je kent de wereld van gemeentefinanciën zeer goed en je hebt een enorme ervaring waarmee je een betrouwbare vraagbaak en ondersteuner bent van collega’s binnen en buiten team Financiën.

Omdat Rijswijk in het kader van de digitalisering voor team Financiën een nieuw ERP-informatiesysteem implementeert in 2024 zijn wij op zoek naar twee goede ervaren gemeentefinancials voor de periode 1 april 2024 tot en met 1 juli 2025.

Taken

  • Opstellen en aanbieden van de begroting, jaarrekening en halfjaarlijkse rapportages ter besluitvorming en de daarbij behorende adviezen;
  • Je voert controletaken uit met betrekking tot kwaliteitsmanagement, risicomanagement en audits;
  • Ontwikkelt instrumenten en adviseert daarover voor besturing en control van de P&C cyclus;
  • Adviseert gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen en trends in gemeentefinanciën;
  • Adviseert en ondersteunt het management, directie en bestuur bij het opstellen van de begroting, wijzigingen van de begroting, jaarrekening en halfjaarrapportages;
  • Adviseert over de ontwikkelingen betreffende de algemene en specifieke uitkeringen en de circulaires van het Rijk, en verwerkt de gevolgen daarvan in de begroting(swijzigingen);
  • Coördineert, bewaakt en beoordeelt de aanlevering van gegevens voor de begroting, jaarrekening en rapportages;

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met gemeentefinanciën binnen een gemeentelijke instelling;
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van Financiën/control;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het samenstellen P&C producten aldus de begroting, adviezen en rapportages;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als bussiness controller met gemeentefinanciën en  het BBV binnen een gemeentelijke instelling (35 punten);
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het samenstellen P&C producten aldus de begroting, adviezen en rapportages (30 punten);
6. Minimaal een afgeronde wo bachelor opleiding op het gebied van Financiën, control of accountancy (15 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de advisering  en ontwikkeling van control, beleid en risicomanagement, licht toe waar dit is opgedaan (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Je bent proactief en hebt sterke analytische en sociale vaardigheden;
– Je hebt een “hands-on” mentaliteit om direct actief zaken aan te pakken en bent direct goed inzetbaar;
– Je hebt een brede aantoonbare maatschappelijke interesse. De wereld van cijfers is je vertrekpunt, terwijl publieke waarden je doeldomein van redeneren en argumenteren bepalen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11-11A. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning. Hangt af van mate ervaring en kennis

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

1 juli 2025, 24 tot 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.