Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2024-02-08

Organisatie
Werken voor de gemeenten Woerden en Oudewater betekent werken aan ambities in een dynamische organisatie met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ruim 500 talentvolle professionals werken voor twee gemeentebesturen die samen 60.000 inwoners vertegenwoordigen. Je bent werkzaam in een politiek bestuurlijke omgeving en centraal in het Groene Hart. De organisatie kent een informele werksfeer en heeft oog voor medewerkers met talent. We stimuleren ontwikkeling en brede inzetbaarheid. We bieden flexibiliteit in werkzaamheden en interessante interne projecten aan.

https://www.woerden.nl/werken-voor-woerden-en-oudewater.

Opdracht
De plaats waar je komt te werken is binnen het team Eropaf van Woerden Wijzer, onderdeel van het Sociaal Domein van de Gemeente Woerden. Als medewerker van team Eropaf pak je samen met een collega (zorg) meldingen op. Deze meldingen komen o.a. van Veilig Thuis, GGD, woningbouw, politie, inwoners en collega’s.

Tot de taken behoren het afleggen van onaangekondigde, dan wel aangekondigde huisbezoeken volgens het bemoeizorg principe. Situatie waar je als medewerker eropaf mee te maken kan krijgen zijn hoarding/ vervuiling, overlastsituaties, verslavingsproblematiek, dak- en thuisloosheid ed.

Na aanleiding van het huisbezoek is jouw taak om binnen onze sociale kaart passende hulp of ondersteuning te vinden en in te zetten waar nodig. Hiervoor vragen wij ook kennis van de WMO en het kunnen opstellen van beschikkingen en verslagleggingen.

Je onderhoudt contact met de inwoner en externe partijen. Binnen het proces verandert je rol van uitvoerder naar regiehouder (casemanager). Ook heb je oog voor het voorliggende veld en zie jij kansen en mogelijkheden om zorg af te schalen.

Omdat je deel uitmaakt van team Eropaf, ben je ook bij het wekelijkse overleg van team Eropaf aanwezig. Binnen dit overleg worden de actuele casussen besproken en nieuwe onderling verdeeld.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel
3. Aantoonbare werkervaring met multi-problematiek (GGZ,VG, ASS, Schulden etc.);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als casemanager bemoei zorg;
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met huisbezoeken;
6. Aantoonbare werkervaring met de omgang met zorgmijders / weigeraars en hoarding en vervuiling

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als casemanager bemoei zorg (40 punten);
8. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met huisbezoeken (35 punten);
9. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de omgang met zorgmijders / weigeraars en hoarding en vervuiling (20 punten);
10. Beschikbaar op maandag en vrijdag (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Ervaring met outreachend werken / bemoeizorg en het contact leggen met zorgmijdende inwoners;
 • Flexibele werkhouding (bereidheid om af en toe in de avonduren te werken);
 • Goed ontwikkeld analytisch denkvermogen;
 • Proactieve houding;
 • Snel eigen kunnen maken van sociale kaart;
 • Eigen kunnen maken van ons eigen systeem (Cumulus);
 • Beschikt over goede Communicatieve vaardigheden.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 13 februari 2024 tussen 11:00 en 12:30. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Gemeente Woerden heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • De gemeente Woerden faciliteert geen ‘mobile devices’ zoals laptop en telefoon.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 7 februari 2024 De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 8 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 9 februari 2024 , 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.