Noord-Holland
Geplaatst 4 weken geleden
2023-09-05

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk.

Opdracht
Wij zoeken een enthousiaste ervaren communicatieadviseur om ons team tijdelijk te versterken voor verschillende projecten en onderwerpen waaronder de tijdelijke huisvesting van ontheemden. Purmerend groeit als stad en de organisatie groeit mee. Sinds 2022 zijn Purmerend en Beemster gefuseerd. De gemeente is een mix van agrarisch werelderfgoed en een groeiende stad voor 91.000 inwoners en tal van bedrijven en instellingen. De ruimte in de stad is beperkt en onze inwoners vinden de leefbaarheid van hun buurt en het groen dat daarbij hoort heel belangrijk. Groei betekent ook veel maatschappelijke reuring. Als communicatieadviseur zie je welke impact de groei heeft op de mensen die hier samen leven en help je de organisatie hierop in te spelen.

Functie
Jij adviseert burgemeester en wethouders, management en collega’s bij het tot stand brengen van verbindingen tussen gemeente, inwoners en ondernemers. Je werkt als communicatieadviseur aan projecten met veel verschillende belangen. Als sparringpartner heb je een luisterend oor en houd je de politiek-bestuurlijke omgeving in het oog. Je geeft richting aan de communicatiestrategie en ziet kansen voor de communicatie, maar ook valkuilen. Je staat stevig in je schoenen. Je krijgt zaken op een natuurlijke manier voor elkaar, met aandacht voor de relatie met anderen. Van nieuwe dingen uitproberen krijg je energie. Je bent gewend snel te schakelen tussen advies en uitvoering. Regelmatig sta je media te woord en onderhoud je perscontacten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Communicatieadviseur;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Communicatieadviseur in een politiek-bestuurlijke omgeving;
4. Je geeft aan in een korte motivatie waarom deze opdracht je aanspreekt en waarom jij de geschikte kandidaat bent. De motivatie dient te zijn geschreven door de kandidaat zelf;
5. Je bent flexibel en vindt het geen probleem om ’s avonds te werken als dat nodig is.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar op het gebied van bewonerscommunicatie (benoem dit duidelijk in het cv.) (40 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met woordvoering én het onderhouden perscontacten (30 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Communicatieadviseur bij een gemeente (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je beschikt over politieke sensitiviteit en uitstekende adviesvaardigheden;
  • Je bent proactief, flexibel en ziet welke kansen er liggen;
  • Je gaat graag in gesprek met mensen tijdens (online) bewonersbijeenkomsten.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn op donderdag 7 september tussen 09.00 uur en 11.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 6 september bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 1 september. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 4 september gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 6 september. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 tot 32 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.