Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-22

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

Team Communicatie
Het 16-koppige team van Communicatie Professionals zet de strategische communicatiekoers uit en staat klaar om de organisatie te helpen met het adviseren en ontwikkelen van diverse communicatievraagstukken. Ook kunnen zij ondersteunen bij het maken van filmpjes en het vormgeven van drukwerk. Onze medewerkers Kabinet en Representatie zijn een steun en toeverlaat bij het organiseren van feestelijke bijeenkomsten, evenementen en ceremoniële aangelegenheden zoals bijvoorbeeld de lintjesregen.

Het Team Online geeft samen met de collega’s van communicatie richting aan alle communicatie uitingen van de gemeente, waaronder social media en andere online kanalen. Daarnaast passen zij het omgevingsbewust communiceren toe op de online dienstverlening en ondersteunen bij online campagnes.

Opdracht
Houd jij ervan elke dag uitgedaagd te worden om met creatieve oplossingen te komen voor vele vragen? Kun jij als natuurlijke verbinder makkelijk schakelen van strategisch naar tactisch en operationeel niveau? En ben jij in staat om met jouw competenties waar nodig bestaande patronen te doorbreken? Dan zit je in deze functie helemaal op je plek. Een functie die ertoe doet en waar jij het verschil kunt maken.

We zijn op zoek naar een allround communicatieadviseur met een sterke affiniteit voor economie, zakelijke positionering en mobiliteit. Ook de communicatie rondom (huisvesting) arbeidsmigranten zit in je pakket. Westland is het glastuinbouwcentrum van de wereld en wordt gekenmerkt door innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap. Binnen de opgave economie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een gezond investeringsklimaat. Dat doen we onder meer door actief te werken aan een levendige en gastvrije economie, een toekomstbestendig glastuinbouwcluster, een bloeiende regio en een innovatieve Greenport. De dwarsverbanden met andere taakvelden binnen de gemeente vragen om eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.

Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • Geven van communicatieadvies (bij diverse projecten) waarbij je bepaalde uitvoerende werkzaamheden zelf oppakt.
  • Contact onderhouden met je stakeholders zodat je goed weet wat er speelt en je proactief kunt handelen.
  • Het stellen van kritische vragen en het geven van gevraagd en ongevraagd communicatieadvies.
  • Ervoor zorgdragen dat de communicatieaanpak juist en op tijd wordt uitgevoerd en is afgestemd met de collega’s.
  • Samen met het online specialisten digitale en sociale media inzetten om de doelgroep te bereiken en interactie te creëren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal €83,20 (schaal 10) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Communicatie;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als communicatieadviseur bij een gemeente;

Gunningscriteria (weging)
4. Aantoonbaar opgeleid tot Communicatieadviseur C (duidelijk weergegeven in het cv) (30 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur in de afgelopen 10 jaar bij een gemeente (35 punten);
6. Aantoonbare ervaring met Omgevingscommunicatie in de afgelopen 5 jaar (duidelijk benoemd in het cv) (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met Canva (30 punten).

 Competenties
– Je hebt een hands-on-mentaliteit: zelfstandig acties oppakken en uitvoeren is voor jou vanzelfsprekend.
– Je bent Innovatief en creatief.
– Communicatief sterk zowel in woord als geschrift.
– Betrouwbaar en integer.
– Daarnaast beschik je over bestuurlijke sensitiviteit, ben je gericht op samenwerking en bewust van je omgeving. In een team neem je een motiverende rol en ben je resultaat gericht.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. [bij Europese Aanbestedingen: Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.]

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 3 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.