Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-06

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is de taak van Provincie Utrecht de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Wat ga je doen?

Je bent een verbinder tussen de collega’s van ons webteam, onze woordvoerders, onze communicatieadviseurs van corporate, en programma-, en projectcommunicatie. Dit doe je samen met drie andere senioren uit het team. Jij bent verantwoordelijk voor de thema’s wonen en mobiliteit Je zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van de communicatiestrategie en begeleidt collega’s daarbij. Je bent de aanjager en stuurt op inhoud, kwaliteit, samenhang en resultaten van de communicatie.

Je maakt strategische communicatieframes en communicatieplannen, je schrijft teksten en je laat beeldmateriaal verzorgen. Je stuurt op effectieve communicatie die bijdraagt aan de ambities voor de thema’s wonen en mobiliteit.  Je zorgt ervoor dat de provincie zich daarbij in de doelen, voortgang en resultaat kan profileren. Als senior communicatieadviseur houd je overzicht en bepaal en bewaak je onze doelen op lange termijn en onze strategie. Je hebt daarin een initiërende, ondersteunende en inspirerende rol.

Je bent verantwoordelijk voor onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Je adviseert over communicatiestrategie, planning en inzet van communicatiemiddelen over de thema’s en je maakt daarbij gebruik van bestaande methodologie, zoals communicatieframes, actoren en factorenanalyse en communicatieonderzoek.
 • Je stelt een strategisch communicatieframe op voor bepaalde thema’s en vertaalt deze naar een communicatieaanpak met communicatiemiddelen, inclusief budget. Je zorgt dat deze strategie wordt uitgevoerd, deels doe je dat zelf, deels in samenwerking met anderen.
 • Je adviseert over de inzet van strategische communicatie en communicatieve interventies om de organisatiedoelen te bereiken.
 • Je bent voorzitter van het communicatieoverleg over wonen en mobiliteit. Tijdens dit overleg bepaal je samen met alle betrokken communicatiecollega’s de prioritering, samenhang en aanpak van de communicatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering, in nauwe samenwerking met interne collega’s of externe producenten.
 • Je houdt zicht op alle overige communicatie die op de thema’s plaatsvindt en voert daar regie op.
 • Je werkt mee aan of coördineert corporate communicatieprojecten.

Je weet mensen aan je te binden en hebt een natuurlijke overtuigingskracht die enthousiasme bij collega’s opwekt. Je bent een samenwerker ‘pur sang’. Je bent analytisch, maakt je complexe materie snel eigen, komt met goed onderbouwde adviezen en weet deze om te zetten in zichtbare resultaten.

We zoeken een collega met organisatiesensitiviteit en een goed gevoel voor timing, tone of voice en humor. Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke overtuigingskracht en bent aantoonbaar in staat tot het geven van goede adviezen en de realisatie ervan. Je bent goed in staat tot het analyseren van de vraag van de opdrachtgever (de vraag achter de vraag).
Je bent een communicatiemens in hart en nieren, je hebt creatieve ideeën en inzicht in de laatste ontwikkelingen op het communicatievlak. Inhoudelijke opgaven komen bij jou tot leven en veranderen onder jouw handen van beleidsdocumenten in aansprekende verhalen. Je denkt in beelden en je haalt informatie uit de organisatie naar boven om het verhaal van de provincie Utrecht te vertellen, met mooie voorbeelden. Daarnaast ben je in staat om je communicatieve uitingen via meerdere kanalen in te zetten en meerdere doelen te laten dienen.  Je streeft voortdurend naar kwaliteit en een goed bereik van onze corporate communicatie-uitingen.
Je bent hands-on, flexibel en draait waar nodig mee onder hoge druk. Op de juiste momenten kun je afstand nemen, de grote lijnen bepalen en verbinding leggen met onze langetermijnstrategie. Ervaring met nieuwswaardige storytelling en het maken van een strategisch communicatieframe is een grote pré.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het maken van strategische communicatieframes en communicatieplannen
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met strategische communicatie binnen de overheid;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau (10 punten);
6. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur (30 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het maken van strategische communicatieframes en communicatieplannen (25 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met strategische communicatie binnen de overheid (25 punten);
9. Uurtarief van maximaal €110,- inclusief reiskosten en Fee Flextender, exclusief btw (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent in staat mensen aan je te binden en samen te werken, je laat mensen in hun waarde en bent flexibel.
 • Je kan als geen ander vanuit een probleemanalyse een gedegen strategisch advies opstellen, je hebt ervaring met werken met een strategisch communicatieframe.
 • Je bent omgevingsbewust en hebt een goed ontwikkelde politiek/bestuurlijke antenne.
 • Je weet op een creatieve, innovatieve manier de juiste mensen met elkaar in contact te brengen.
 • Wat je bedenkt, kun je ook (laten) realiseren, zowel in woord als in beeld.
 • Je kunt goed plannen en organiseren
 • Je volgt de ontwikkelingen van het communicatievak.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  deels digitaal/hybride, 2 dagen op kantoor.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 11 april van 9-12.00 uur en op 17  april van 15.00 -17.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 10 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 4 april 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 5 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 7 april 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.