Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-19

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening.

Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
De gemeente Alphen aan den Rijn ondersteunt middels de uitvoering van diverse regelingen, waaronder de Participatiewet, de inwoners van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. De uitvoering van de Participatiewet c.a. ligt in handen van meerdere teams, zoals Inkomen, Inkomensadministratie, Minima, Debiteuren etc.

In de dagelijkse coördinatie van deze teams en de uitvoering van projecten spelen de senioren een belangrijke rol. Momenteel zijn wij op zoek naar een extra senior die tijdelijk werkzaam zal zijn binnen team Minima. Op termijn wordt inzet in een ander team binnen de Participatiewetketen niet uitgesloten.

Hooftaken
Als senior ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van de medewerkers. Je bent het eerste aanspreekpunt voor je collega’s en fungeert als vraagbaak en klankbord op inhoud en proces. Je coacht je collega’s op werkinhoud en geeft feedback op houding en gedrag in de dagelijkse praktijk. Je bewaakt en bevordert de kwaliteit en zorgt voor een evenwichtige werkverdeling. Je werkt nauw samen met je teamleiders, je collega senioren en de beleidsmedewerkers van je discipline en servicepleinbreed. Je hebt oog voor hetgeen zich binnen het Serviceplein afspeelt. Je neemt inhoudelijk deel aan projecten en werkgroepen en bent in staat een project op enthousiaste wijze te trekken en/of te begeleiden. Je werkt intensief samen met de collega’s uit het kwaliteitsteam en draagt bij aan de implementatie van nieuwe methodieken/werkwijzen alsmede de optimalisatie van de bestaande processen.  Ook draag je zorg voor een goede samenwerking met andere disciplines en externe partners. Je bent beschikbaar voor dagelijkse afstemming in dossiers en het monitoren van termijnen en werkvoorraden. Je brengt verbinding binnen het team dat nu qua bezetting nog niet op volle sterkte is en draagt zorg voor lange termijn perspectief waarbij bemensing en productie zowel qua kwaliteit als kwantiteit op niveau komt.

Voor deze opdracht is het essentieel dat de kandidaat zich de materie snel eigen kan maken en de weg goed weet te vinden in wet- en regelgeving. Een kandidaat die van nature samenwerkingsgericht is en snel overzicht heeft. Ervaring in een soortgelijke functie is een pre. Vanwege beperkte interne mogelijkheden voor begeleiding, is het noodzakelijk dat de leverancier coaching on the job kan verzorgen.   

De werkzaamheden vinden gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk op kantoor plaats. Jij bent hierin flexibel. Je beschikt zelf over een goed werkende laptop en mobiele telefoon. Vakanties zijn altijd in overleg en zal altijd in afstemming met de rest van het team zijn. Je bent leergierig en je maakt jezelf snel bekend met de systemen (o.a. SuiteWIZ)

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met het aansturen van medewerkers in een coördinerende rol;
2. Aantoonbare werkervaring met de uitvoering van de Participatiewet en/of aanverwante regelingen;
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4. Bij knelpunten in het functioneren is leverancier bereid om in coaching on the job en/of individuele begeleiding te voorzien.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het aansturen van medewerkers in een coördinerende rol (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring  op het gebied van projectmanagement (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met SuiteWIZ (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met procesoptimalisatie (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Stressbestendig:
 • Balans tussen ziel en zakelijkheid kunnen behouden;
 • Proactieve houding;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Zelfstandigheid;
 • Flexibiliteit;
 • Resultaatgericht;
 • Accuraat;
 • Empathisch vermogen;
 • Samenwerkingsgericht (ook op afstand).

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 23 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 22 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 16 maart 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 17 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 20 maart 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 oktober 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.