Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 jaar geleden

Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt de gemeente De Ronde Venen in een groen en waterrijk gebied. De gemeente telt zo’n 44.000 inwoners en bestaat uit 8 dorpen. Het gemeentehuis staat in Mijdrecht.  

Binnen het Sociaal Domein werken we hard om inwoners mee te laten doen aan de samenleving. Vanuit de gemeente willen we dat alle mensen in De Ronde Venen actief zijn en gezond leven. Deel van onze missie is dat burgers zich prettig voelen in hun buurt en huis. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen geluk en welzijn. Waarbij sommige mensen hierbij een steuntje in de rug nodig hebben.

Dit domein zorgt voor de sociale kant van het gemeentelijk beleid. Zo valt zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering onder dit domein. Het doel is dat elke inwoner zoveel mogelijk op eigen kracht bijdraagt aan de samenleving.

Je gaat werken in het team Kwaliteit en Monitoring Welzijn. Dit is één van de teams binnen het sociaal domein. Het team voert de bedrijfvoeringsprocessen van het sociaal domein uit en bewaakt de kwaliteit hiervan. Het team bestaat uit 25 positieve, collegiale, gemotiveerde en betrokken medewerkers.

Opdracht
Als senior data analist Sociaal Domein heb je een uitdagende functie. Je zorgt voor het (laten) uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken en je gebruikt de informatie hieruit in rapportages. Je speelt een faciliterende, coördinerende en uitvoerende rol het gebied van de P&C-cyclus en de informatiemonitor Sociaal Domein. Dit doe je door proactief informatie te verzamelen en te analyseren. En door hier afstemming te zoeken met de strategisch adviseurs en budgetbeheerders. Zo krijg je goede input die nodig is voor de verschillende P&C documenten en de informatiemonitor.

Daarbij zoek je de samenhang tussen de thema’s in het sociaal domein (zoals jeugd, onderwijs en participatie) als andere domeinen als wonen en veiligheid. Je hebt een brugfunctie tussen verschillende afdelingen. Je hebt intensief contact met de financieel- en concernadviseur van de concernstaf. Die is verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van de P&C documenten aan de gemeenteraad.

In het team ben jij verantwoordelijk voor het initiëren en voorzitten van bijeenkomsten. Met als doel te komen tot een compleet en kwalitatief goed onderbouwd document. Hierbij stel je je positief kritisch op. Je durft collega’s aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en gemaakte afspraken.  Je adviseert het afdelingsmanagement over het proces en de inhoud van de P&C cyclus. Verder draag je bij aan voorstellen voor de inhoud van de Kadernota, Begroting en de begrotingsrapportages.

De functie binnen het sociaal domein is nieuw en is in ontwikkeling. Gemeente breed wordt de functie van informatie gestuurd werken onderzocht en gedurende 2023 structureel ingeregeld.

We hebben een ‘senior’ iemand nodig die de taken van data analist binnen het sociaal domein adequaat oppakt en stevig neerzet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Data analist binnen het sociaal domein;
3. Aantoonbare kennis van en werkervaring met BI-tools, waar onder Tableau én Civision Samenlevingszaken en iSamenleving;
4. Aantoonbare ervaring met het opstellen van rapportages én voorstellen.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding in de richting van ICT/ administratie  (20 punten);
6. Aantoonbare ervaring in het opzetten én het borgen van de functie van data analist binnen een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het analyseren én duiden van data én het verbeteren van kwaliteit van de data (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten);
8. Uiterlijk beschikbaar per 1 februari 2023 (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je bent proactief, sterk analytisch en een resultaatgerichte doorzetter die gestructureerd en nauwkeurig werkt. Je bent innovatief en verbinding leg jij eenvoudig. Je past je makkelijk aan in een snel veranderende omgeving. Je bent goed in het organiseren en plannen, werkt nauwgezet en komt je afspraken na.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.