Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-09

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concerncontrol en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

Taakveld
Onder het taakveld Informatievoorziening en Automatisering (I&A) valt naast Frontoffice, Backoffice, I-advies het taakveld Applicatiemanagement (AM). Bij de Frontoffice kan men met vragen en problemen terecht over hun werkplek en de automatisering. De complexere automatiseringsvragen en –problemen pakt de backoffice op. De backoffice beheert en verbetert ook onze ICT-infrastructuur. Het informatiebeleid en –management binnen de organisatie wordt ontwikkeld en bewaakt door onze informatie-, proces- en DIV-adviseurs, de ICT-architect en de projectportfolio manager. Naast de ICT voor de gemeente Westland verzorgt team I&A ook de ICT voor de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Midden Delfland. De gemeenten hebben hun eigen ICT-omgeving welke in de toekomst zoveel mogelijk geconsolideerd zal worden.

Opdracht
De tijdelijke opdracht bestaat uit 2 delen :

 • Samen met de teammanager en het architectuur team het opzetten en inrichten van de architectuur team met de governance, werkwijze, processen en documentatie.
 • Samen met de teammanager zorgen voor een definitieve invulling van deze rol.
  Zijnde door begeleiding van de huidige potentiële kandidaat dan wel werving en selectie van een nieuwe kandidaat.

Rol en Werkzaamheden
De Enterprise architect is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de bewaking en het onderhoud van de Enterprise architectuur. Hij houdt zich bezig met het toetsen van project start architecturen op Enterprise architectuur kaders, en het in voorkomende gevallen leveren van een bijdrage aan het opstellen van project start architecturen. Tot de rol behoort ook het bewaken van de consistentie tussen de verschillende architecturen, en het opstellen van principes, richtlijnen, standaarden en modellen t.b.v. organisatorische inrichting, processen en informatiesystemen. Het domein van deze functie is de gehele architectuur binnen de organisatie

De Enterprise Architect beschrijft en geeft richting en invulling aan de diverse architectuurproducten om de bedrijfsdoelstellingen van de klant te realiseren, zoals:

 • Op Bestuurlijk/Directie niveau: Informatiebeleid, Enterprise Architectuur, Domeinarchitecturen.
 • Op Businessunit niveau: Informatieplannen, Domeinarchitecturen.
 • Op Project niveau: Project Start Architecturen, Architectuurcertificaten, Uitoefenen van relevante rollen binnen een project.

Daarbij zorgt hij voor de inrichting en werking van een goed functionerend architectuurproces:

 • Stuurt op het resultaat van het architectuurproces, rapporteert over de resultaten en zorgt voor de onderbouwing in de vorm van relevante documentatie.
 • Draagt zorg voor de inrichting van een goedwerkend architectuurproces.
 • Bewaakt samenhang en IT-doorvertaling van de architecturen.
 • Evalueert de IT-architectuur en het proces
 • Overlegt regelmatig met overig betrokkenen architecten van de leveranciers en andere stakeholders.

Tevens is hij verantwoordelijk voor het ontwerpen van en adviseren over architecturen:

 • Vertaalt de business-strategie naar een Enterprise architectuur en IT-architectuur.
 • Rapporteert over de ontwikkelingen en vertaalt deze in voorstellen en adviezen.

Adviseert het management over architecturen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 125,00 inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van IT;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Enterprise architect;
4. Beschikbaar per uiterlijk 22 januari voor 20 uur per week.

Gunningscriteria (weging tot 100 punten)
5. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring als Enterprise architect (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Enterprise/informatie architect bij een gemeentelijke instelling (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met opzetten van een Architectuur afdeling (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met coachen en begeleiden van medewerkers  (10 punten);
9. Een afgeronde cursus of opleiding op het gebied van Enterprise-/ of bedrijfsarchitectuur (15 punten).

Competenties
Adviesvaardigheid:
Sterke communicatieve vaardigheden om complexe technische concepten en oplossingen begrijpelijk over te brengen aan verschillende belanghebbenden. Het vermogen om overtuigend en adviserend op te treden.

Samenwerken:
In staat om effectief samen te werken met diverse teams en belanghebbenden binnen de organisatie. Ervaring met het coördineren van samenwerking tussen verschillende afdelingen.

Analytisch:
Sterke analytische vaardigheden om het huidige applicatielandschap te begrijpen en passende oplossingen te formuleren. In staat om complexe problemen te ontleden en gestructureerde analyses uit te voeren.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.