Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-10

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
Voor het uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot volledig en juist jaarrekening dossier 2023 zijn wij op zoek naar een ervaren, daadkrachtige, financieel medewerker.  Je bent bekend met het opstellen van de gemeentelijke jaarrekening, in het bijzonder met het opstellen van het balansdossier. Jij gaat er mede voor zorgen dat er een goed onderbouwd jaarrekening ligt, dat voldoet aan de eisen van de gemeentelijke accountant. Je bent een “denker”, maar je bent ook klaar om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan! 
Je bent in eerste instantie betrokken bij de werkzaamheden vanuit de financiële administratie/ beheer.  Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats met het team financieel beleid. 

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau;
2. Minimaal 4 jaar ervaring met het uitvoeren van jaarrekeningwerkzaamheden bij een gemeente van minimaal 50.000 inwoners;
3. Uiterlijk beschikbaar per 15 januari 2024 voor minimaal 32 uur per week.

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met het opleveren van balansdossier van een gemeentelijke jaarrekening (benoem dit duidelijk in het cv) (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met en kennis van de BBV (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring op het gebied van BTW en WKR (benoem dit duidelijk in het cv) ( 20 punten); 
7. Een maximaal uurtarief van €100,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Competenties
– Je bent pro-actief ingesteld;
– Je bent analitisch en accuraat;
– Je maakt gemakkelijk contact en kunt financiële zaken goed uitleggen;
– Je bent in staat zelfstandig te werken;
– Je kunt goed onder druk werken;
– Je hebt sterke adviesvaardigheden.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien () CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  •        Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  •        Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat (of kandidaten) die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet(of voldoen) aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9/10. Deze functie is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning. 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 32 - 36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.