Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-07-04

Organisatie
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatie gestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Afdeling Bedrijfsvoering
De afdeling Bedrijfsvoering werkt vraaggericht en levert ondersteuning en kwalitatief hoogwaardig en integraal advies aan alle afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Bedrijfsvoering doet dit om ervoor te zorgen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg haar beleidsdoelen haalt binnen de beschikbare middelen en de gestelde kaders. De adviseurs van Bedrijfsvoering zijn onafhankelijk en geven professioneel advies op basis van wet- en regelgeving en bestuurlijke- en organisatiedoelen. De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit zo’n 100 medewerkers.

De opdracht bij Team Financiële Administratie
Je bent tijdelijk inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de financiële administratie, de functionele aansturing van jouw collega’s en het coördineren van de werkzaamheden binnen de financiële administratie. Hierin werk je nauw samen met twee collega’s die dezelfde rol hebben. Je bent mede verantwoordelijk voor treasury, de gemeentebrede coördinatie van ondersteuning op de technische  en proces kant van het  P&C product Jaarstukken  en je fungeert als verbinder in de financiële keten tussen de administratie en de financieel adviseurs.

Momenteel zijn we als gemeente in de uitvoering beland van de implementatie  van het nieuw Financieel Pakket Unit4 ERPx , alwaar doelstelling is dat het  pakket operationeel is eind 2023. Hierdoor zal de komende  tijd de  nadruk liggen op de  werkzaamheden betreffende deze implementatie. Je zal een grote  rol gaan vervullen in het ondersteunen op dit proces. Ervaring op implementatie van ERP systemen en  het KeyUserschap is een pré.

Je werkzaamheden zijn verder als volgt:
– Volgen van de actuele fiscale wet- en regelgeving en zorgdragen voor informatievoorziening aan jouw collega’s van de financiële administratie;
– Inrichten van de financiële administratie en zorgdragen voor de inbedding én continuering van werkprocessen en de Interne Controle financiële processen;
– Beheren van gemeentebrede geldstromen (treasury) en het adviseren van het management hierover;
– Fungeren als eigenaar voor het grootboek;
– Beheren van de Activa; ( o.a. mede de implementatie  in ERPx);
– Uitbrengen van advies bij de financiering  en inrichting van grote projecten;
– Fungeren als key user  (Lias/Cognos/Decade/ERPx;
– Deelnemen aan organisatiebrede projecten en wijzigingen vertalen naar de financiële administratie;
– Coördineren van periodieke maand afsluitingen;
– Deelnemen aan het platform Financieel-advies.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
2. Uiterlijk per 15 juli  2023 beschikbaar voor 32-36 uur per week voor de gehele duur van de opdracht incl. mogelijke verlengingsoptie(s);
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als senior administratief medewerker bij een gemeente op de (centrale) financiële afdeling;
4. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als senior administratief medewerker bij een gemeente op de (centrale) financiële afdeling (35punten);
6. Aantoonbare kennis van financiële- en softwarepakketten zoals unix4 ERPx en Lias binnen de decentrale overheid opgedaan d.m.v. werkervaring of een afgeronde opleiding/cursus in de afgelopen 3 jaar (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van inkoop- en financiële processen binnen een gemeentelijke organisatie opgedaan d.m.v. werkervaring of een afgeronde opleiding/cursus in de afgelopen 3 jaar (25 punten);
8. Aantoonbare kennis van het BBV in de afgelopen 5 jaar binnen de gemeente door middel aantoonbare werkervaring en/of een afgeronde opleiding/cursus (15 punten);
9. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 12 maanden kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (5 punten).

competenties
– Georganiseerd en secuur kunnen werken;
– Kwaliteitsgericht;
– Plannen en organiseren;
– Zelfstandigheid;
– Initiatief;
– Samenwerkend;
– Gevoel met cijfers en gemeentelijke administraties.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de inhuursjabloon worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de inhuursjabloon in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de inhuursjabloon. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de v. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de v. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10a. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.