Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-09

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

Opdracht
De opdracht bestaat uit de volgende werkzaamheden:

  • Fiscale advisering rondom grote (investerings-)projecten en contracten;
  • Signalering overige belastingen;
  • Beoordeling van BTW-labeling;
  • Wekelijkse toets collegevoorstellen;
  • Begeleiding en opleiding van medewerkers afdeling OPF;
  • Begeleiding van de implementatie van verbeterpunten uit het TCF;Review (suppletie) aangiften BTW/ opgaven BCF.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbaar lid van de NOB (benoem duidelijk in het cv);
2. Aantoonbare werkervaring bij de belastingdienst;
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als fiscaal adviseur;
4. Afgeronde opleiding op minimaal WO niveau;
5. Een maximum uurtarief van €155,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer werk-werkverkeer én parkeerkosten. 

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met omzet- en overdrachtsbelasting (benoem dit duidelijk in het cv) (40 punten);
7.  Aantoonbare werkervaring met begeleiding van de implementatie van verbeterpunten uit het TCF (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring bij de gemeente (15 punten);
9. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als fiscaal adviseur (10 punten);
10. Afgeronde WO opleiding fiscaal recht (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– gestructureerd probleem oplossen;
– hoofd en bijzaken onderscheiden;
– actief luisteren en samenvatten;
– samenwerken;
– coachend.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

6 maanden, 8 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.